zaterdag 22 januari 2022

Alles over Altena

Parochiebestuur Dussen verzoekt politiek stukgelopen gesprekken te heropenen

9 februari 2013 (door WerkendamNet)

WERKENDAM -  Een delegatie van het parochiebestuur van Dussen ging woensdag op bezoek bij het openbaar fractieberaad van Lokaalbelang. Men wilde de politiek verzoeken de stukgelopen gesprekken tussen gemeente en parochiebestuur opnieuw te starten.

Lokaalbelang noteert op haar website: "Als fractie hebben wij geconstateerd dat  dat door de interventie van het Bisdom,  het proces is gestruikeld en niet door de opstelling van de Gemeente. Het parochiebestuur deelt deze  mening ook.  Echter, wij begrijpen dat het parochiebestuur haar zorg uitspreekt en reflecteert met de politiek. De vraag is of de gemeenteraad nu de aangewezen partij is om druk uit te oefenen op het proces, wat door toedoen van het bisdom is gestruikeld."

Belangen
Er spelen in de ontwikkeling van het Centrumplan Dussen vele belangen. De  kern Dussen staat voor een grote uitdaging op het gebied van accommodaties welke moeten worden opgelost. Tot op dit moment is er veel energie gestoken in het onderzoek naar het centrumplan. Maar er zijn ook alternatieve  oplossingen mogelijk en wellicht ook  wenselijk om gezien de status van de vele gesprekken met benodigde partners. Niet voor niets  heeft de gemeenteraad, onder aanvoering van Lokaalbelang,  in haar besluit, die opening naar alternatieve variantenmogelijk  gemaakt. Lokaalbelang: "Als fractie Lokaalbelang willen wij graag een grondige afweging van alle mogelijkheden om tot de juiste keuze te komen. Onze mening is dat die andere varianten tot op heden, nog onvoldoende  zijn onderzocht."

Dussen  krijgt een unieke kans om haar accommodatieprobleem op te lossen, maar dit moet wel zorgvuldig gebeuren, aldus de partij  Er zijn meerdere varianten denkbaar. Ook de rol van sportzaal de Fuik is tot heden onderbelicht gebleven, terwijl veel Dussenaren deze sportzaal koesteren (Lokaalbelang)

Lees meer over:

lokaalbelang Dussen parochie
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.