woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Huurdersverenigingen in de regio slaan alarm

18 januari 2013 (door WoudrichemNet)

ALTENA - Huurdersvereniging Inbreng met bewoners uit Aalburg, Werkendam en Woudrichem, alsook Huurdersvereniging Bommelerwaard (HBV) roepen de bewoners van Woonlinie gezamenlijk op om deel te nemen aan de actie Huuralarm door het ondertekenen van de opgestelde petitie. Reden is de dreigende huurverhogingen vanwege de voorgenomen bezuinigingen bij de Rijksoverheid.

Onderstaand wordt de oproep van de huurdersverenigingen integraal geplaatst.

Beste huurder,

Kabinet Rutte II staat voor de opgave om miljarden te bezuinigen en het Nederlandse begrotingstekort binnen de Europese norm van 3% te houden. Het totale bedrag dat wordt bezuinigd, bedraagt maar liefst 16 miljard euro in de komende kabinetsperiode.

Huurders kunnen de borst nat maken, want de huursector moet het zwaar ontgelden. De Woonbond heeft grote bezwaren tegen de voorstellen en is volop actie aan het voeren.

Kern van het regeerakkoord is dat er met ingang van dit jaar een huurbelasting (verhuurderheffing) wordt ingevoerd die oploopt tot een bedrag van € 2 miljard in 2017. Een belasting van € 2 miljard betekent dat corporaties voor iedere huurwoning jaarlijks € 900 aan de belastingdienst moeten afdragen. Gevolg is dat huurders mogelijk met enorme huurverhogingen geconfronteerd worden, en dat corporaties onvoldoende geld overhouden om te investeren in nieuwbouw, renovatie en energiebesparende maatregelen.

Onder de noemer “Huuralarm” is de Woonbond een actie gestart tegen de huurmaatregelen in het regeerakkoord. Als huurdersvereniging sluiten wij ons bij deze actie aan. Samen met Woonlinie en gemeenten ondertekenden wij de petitie uit gedeelde zorg over de gevolgen van de Kabinetsplannen voor de huursector.

Wij vragen u om met ons mee te protesteren en de petitie van de Woonbond te tekenen. Op de website www.actiehuuralarm.nl kunt u de petitie online ondertekenen. Hier vindt u ook meer informatie over de actie en over de gevolgen van de Kabinetsplannen.

Teken de petitie en laat samen met ons weten dat de Kabinetsplannen voor de huursector niet door mogen gaan!

Met vriendelijke groet,

Dhr. C. Sluijk, Huurdersvereniging Inbreng en
Dhr. H. de Groot, Huurdersvereniging Bommelerwaard

Lees meer over:

Altena woonline huuralarm
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.