zaterdag 27 november 2021

Alles over Altena

Behoud voorzieningen belangrijkste punt bij één Altena

8 januari 2013 (door WoudrichemNet)

ALTENA - Begin 2013 moeten de gemeenteraden een keuze maken over verschillende samenwerkingsvormen, waaronder een fusie. De ChristenUniefracties van Aalburg, Werkendam en Woudrichem hebben de resultaten bekend gemaakt van het onderzoek over gemeentelijke samenwerking. Dit onderzoek voerden zij eind 2012 uit via www.altenakiest.nl.

De partij deed dit om te weten wat er onder hun leden leeft en om een goede keuze te kunnen maken. Er kwamen meer dan honderd reacties op het onderzoek. 65.45% van alle geënquêteerden is voor één Altena. Het andere deel is tegen. Ook de redacties van Woudrichem.net en Werkendam.net hielden een peiling onder haar bezoekers. Via Woudrichem.net blijkt 50% voor splitsing, de andere helft is dus tegen. Via Werkendam.net is dat 55,8 en 44,2 procent van de bezoekers. (Stand per 08-01-2013: peiling loopt nog...)

Fusie
De reacties laten volgens de fracties een duidelijk beeld zien. Behoud van voorzieningen en de identiteit van de dorpen zijn voor 86% van de ondervraagden het belangrijkst. Men hecht minder waarde aan de ‘Altena-identiteit’. Ook vinden de geënquêteerde inwoners het belangrijk dat de overheid goed functioneert, met een verstandig financieel beleid en een goede zorg. Een fusie is voor velen niet een doel op zich, maar een middel om goede voorzieningen en service te behouden. Als inwoners in het dagelijks leven niet te veel belastingdruk ervaren en als voorzieningen en service van de gemeentelijke diensten van goede kwaliteit zijn, is een fusie voor velen aanvaardbaar.

Aandachtspunten
Voornamelijk uit Woudrichem kwamen reacties van voorstanders van een fusie, terwijl reacties uit Aalburg en Werkendam meer verdeeld lagen. Voorstanders wijzen erop dat ambtenaren in de drie gemeenten nu hetzelfde werk doen, dat het geografisch logisch is dat we “op dit eiland” samen gaan, dat de gemeenten hetzelfde landelijke en gelovige karakter hebben en dat de landelijke regering grotere gemeenten wil.

Aandachtspunten van inwoners die twijfelen over het nut van een fusie zijn heel concreet. Wat gaat er gebeuren met de voorzieningen in mijn dorp? Gaat er niet te veel veranderen? Wat zal er met de zondagsrust gebeuren? Moet ik meer belasting gaan betalen? En meer van dat soort vragen.

Concrete stappen
De ChristenUnie zal deze aandachtspunten en de resultaten van het onderzoek gebruiken om haar standpunt te bepalen. De komende weken zal zij gebruiken om met haar achterban in gesprek te gaan over dit onderwerp. Komende periode zullen we nog wat goede ideeen opvallende conclusies van het onderzoek gebruiken. (ChristenUnie)

 

Lees ook 'Gemeenten peilen mening over samenwerking...'

 

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.