Thursday 23 September 2021

Alles over Altena

Aalburg stelt heldere regels rondom Oud en Nieuw

26 december 2012 (door AalburgNet)

AALBURG - December is een maand met tal van feestelijkheden en activiteiten binnen en buiten de deur. Vooral rond Oud en Nieuw worden er in onze gemeente veel activiteiten georganiseerd, gezellige feestjes dus. De gemeente stemt van harte in met de aangemelde festiviteiten rondom Oud en Nieuw op diverse plekken. Evenementen zijn wel aan randvoorwaarden gebonden. Daarom is een preventiepakket samengesteld in het kader van de openbare orde en veiligheid.

VEEN
In Veen wordt voor het toezicht op het feest in het centrum van het dorp een toezichtcamera geplaatst als preventiemaatregel. Het toezichtsgebied wordt aangegeven door bordjes aangeduid met 'Cameratoezicht'.
Tijdelijke verkeersmaatregelen zijn als voorheen weer nodig. Zo worden in Veen de Van der Loostraat, Witboomstraat en Mussentiend al dan niet gedeeltelijk tijdens het eindejaarsfeest afgesloten voor alle verkeer, behalve voor fietsers en voetgangers. In het afgesloten gebied mag dan ook niet op de openbare weg geparkeerd worden. De direct omwonenden krijgen een brief waarin staat wat de maatregelen voor hen inhouden.

Rest AALBURG
Maatregelen in andere dorpen: voor het feest op het Marktplein in Wijk en Aalburg zijn voorwaarden opgenomen in de vergunning in verband met veiligheid en overlast. 
De andere dorpen konden volstaan met een melding vanwege de kleinschaligheid van de festiviteiten. Geen sluitingstijd horeca: In de nacht van Oud op Nieuw 2012-2013 mogen horecabedrijven de gehele nacht voor bezoekers geopend zijn. Dan geldt er geen sluitingstijd.

Vuurwerk kopen mag alleen op 28, 29 en 31 december 2012 bij officiële verkooppunten. Het afsteken van vuurwerk mag op 31 december vanaf 10 uur 's morgens tot twee uur na de jaarwisseling.

Melden loont
Ieder jaar kost de jaarwisseling de gemeente (en daarmee haar inwoners) erg veel geld. Omdat de dader(s) vaak onbekend is, kunnen deze kosten niet altijd verhaald worden. Ook dit jaar wil de gemeente haar opmerkzame inwoners belonen. Heeft u iemand gezien die iets vernielt, of heeft u overlast door vuurwerk, of ander overlast rondom de jaarwisseling? Dan kunt u dit melden bij het veiligheidsloket van de gemeente. Graag ontvangt de gemeente alle meldingen digitaal via veiligheidsloket@aalburg.nl.
Beschikt u niet over internet of is het voor u niet mogelijk om te mailen, dan kunt u bellen met 0416-698760. Dit veiligheidsloket is uitdrukkelijk niet bedoeld om aangifte te doen, maar om meldingen door te geven. Met uw meldingen zal vertrouwelijk worden omgegaan.
Heeft u de politie nodig, dan kunt u die bereiken op 0900-8844. Voor spoed geldt uiteraard het alarmnummer 112. Anoniem melden kan alleen telefonisch via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 24.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 tot 18.00 uur bereikbaar op 0800-7000.

 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.