vrijdag 21 januari 2022

Alles over Altena

Nieuwbouw dorpshuis Hank weer stapje dichterbij

21 december 2012 (door WerkendamNet)

HANK - Dinsdag 18 december heeft het college het ‘Fasedocument definitiefase nieuwbouw dorpshuis Hank’ vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting de echte ‘schop in de grond’.

Met het vaststellen van het fasedocument zijn een aantal stappen gezet. Zo gaat de gemeente Werkendam, na een selectieprocedure, met Marquart architecten en HMT Bouwtechniek als constructeur in zee. Beide bedrijven zijn gevestigd in Raamsdonksveer.

Het college stelde dinsdag ook het geactualiseerde programma van eisen voor het nieuwe dorpshuis vast. Op basis daarvan gaat de architect met zijn adviseurs aan de slag met het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw. Sweegers en de Bruijn uit ‘s-Hertogenbosch wordt de adviseur op het gebied van installaties, bouwfysica en duurzaam bouwen.

Gebruikers
De gemeente heeft een projectgroep in het leven geroepen, die als klankbord voor de architect en de adviseurs gaat fungeren. De belangen van de toekomstige gebruikers van het dorpshuis worden behartigd door het bestuur van Stichting ’t Uivernest, dat een afgevaardigde heeft in de projectgroep.
De planning is om in het voorjaar van 2013 een voorlopig ontwerp te presenteren aan alle belangstellenden/betrokkenen: de gebruikers, omwonenden en andere geïnteresseerde inwoners van Hank.
De projectgroep verwacht dat het ontwerp voor het nieuw te bouwen dorpshuis niet past binnen de regels van het bestaande bestemmingsplan. In de voorlopige planning wordt dan ook rekening gehouden met het feit dat een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan moet worden gevolgd.

Lees meer over:

dorpshuis hank
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.