vrijdag 24 mei 2024

Alles over Altena

Aalburg voert Ondernemersfonds af

19 december 2012 (door AalburgNet)

AALBURG - De Aalburgse gemeenteraad heeft het plan voor Ondernemersfonds Altena terzijde geschoven. Onvoldoende draagvlak, slechte communicatie waren de meest gehoorde argumenten. Wel riepen diverse politici op de denklijnen achter het fonds vast te houden en op zoek te gaan naar alternatieve plannen die dan vooral uit de ondernemers moeten komen.

De extra vergadering die OV Aalburg, samen met de gemeente, 12 december jl. in d'Alburcht had georganiseerd, gaf de uiteindelijke doorslag. Burgemeester Naterop zette voorafgaande aan de bespreking het verloop van die avond uiteen. Zijn concusie was om "in deze fase niet aan het ondernemersfonds te beginnen. Het is een allergiefonds geworden, ondernemers krijgen er pukkeltjes van. Wij hebben een goede relatie met onze ondernemers en je moet daar dus niet op doordrammen.'' Wel riep hij ondernemers op zelf met alternatieven te komen. Wat Naterop betrof wilde hij 'het voertuig' wel loslaten. Hij meldde verder dat in Werkendam het punt van de agenda is afgevoerd. Die gemeente schuift een en ander door naar de verdere toekomst. 2014 wordt genoemd. Alleen Woudrichem doet nog pogingen het fonds per 1-1-2013 operationeel te krijgen. "Maar daar zit de karretrekker en die laat niet los," aldus de burgemeester.

Schrappen
De Aalburgse Alliantie was kort, doch helder: "Er is 0,0% draagvlak." Henno Timmermans stelde voor de beslissing definitief van tafel te halen. Aansluitend voerde Shah Sheikarim van Ideaalburg een stevig pleidooi vooral niet de denklijnen los te laten, maar de methodiek te veranderen. "Je moet het plan niet door de strot van de ondernemers duwen. Maar door bundeling van krachten kun je meer bereiken." De SGP bleef vinden dat ondernemers best in staat zijn hun eigen bonen te doppen. "Die hoef je niet te sturen. Het is een slecht gedragen plan." Tegen de term free-riders tekende SGP'er Dert Vlaander protest aan.
Het CDA sloot zich aan bij het algemeen gevoelen: 'Stop er geen energie meer in, maar blijf wel communiceren met de ondernemers. Pim Bouman (BAB) stelde eenvoudig vast dat een plan zonder draagvlak op voorhand al gedoemd was te mislukken en stelde: "Voorlopig schrappen."
Wijnand van der Hoeven (ChristenUnie) gaf aan het jammer te vinden dat het plan van tafel ging. Hij noemde het een gemiste kans. "Voor ons is het niet klaar. Wij hebben ambities uitgesproken in het economische actieprogramma. Dat moeten wij wel weer op de agenda zetten."
PvdA'er Kees de Waal sloot de rij van sprekers. Ook die partij betreurt het niet doorgaan, hoewel De Waal niet zo zeer rouwig was om het plan zelf. "Met name voor de communicatie tussen ondernemers en gemeente was dit fonds een prima platform geweest. Het Economisch Platform heeft een gesprekspartner nodig." Hij riep de ondernemers en de gemeente op met "iets van een organisatie te komen in dit verband."

Badwater
Naterop sloot de beschouwingen af met de oproep wel met ondernemers in gesprek te blijven. "De achterliggende filosofie moet beter gecommuniceerd worden. Het is onvoldoende overgekomen. Maar gooi het kind niet met het badwater weg," besloot hij. 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.