woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Aalburg, Werkendam en Woudrichem realiseren speerpunt economisch beleid

13 december 2012 (door AalburgNet)

REGIO - Aalburg, Werkendam en Woudrichem hebben de belangrijkste doelstelling uit het gezamenlijk economisch beleid voor de periode 2009-2012 gerealiseerd: het behouden van werkgelegenheid.

Uit  recent gepubliceerde  cijfers blijkt dat onze regio het gemiddeld beter doet dan de rest van West Brabant. Deze cijfers komen uit de jaarlijkse werkgelegenheidsenquête van de gemeente Breda die in opdracht van de 18 samenwerkende gemeenten in de Regio West-Brabant (RWB) is uitgevoerd.

Het totaal aantal banen in de drie gemeenten bedraagt 19.053, verdeeld over in totaal 4514 bedrijfsvestigingen. De werkgelegenheid in Werkendam is, ondanks de crisis nauwelijks afgenomen. In Woudrichem en Aalburg is het aantal banen slechts licht gedaald en voor de hele regio is het aantal banen in vergelijking met vorig jaar met 0,9% gedaald. Met een daling van 2,4% voor heel West Brabant is de ontwikkeling van de werkgelegenheid in onze regio daarmee bovengemiddeld te noemen. Ook het gemiddelde werkloosheidspercentage ligt in het Land van Heusden en Altena met 3,4% (Aalburg) 3,8% (Werkendam) en 2,7% (Aalburg) lager dan het West Brabants gemiddelde van 5,2%. Ook dit is een van de doelstellingen uit het economisch beleid van het Land van Heusden en Altena.

Krimp
De belangrijkste werkgevers bevinden zich voor Aalburg in de handel, voor Werkendam in de (scheepsvaart)industrie en voor Woudrichem in transport en logistiek.  De bescheiden krimp van banen in de regio had het afgelopen jaar vooral betrekking op de landbouw, bouwnijverheid en groothandel. In Aalburg is de werkgelegenheid in de gezondheids- en welzijnszorg daarentegen gestegen.
Woudrichem kende groei in de industrie en in Werkendam steeg het aantal banen in de detailhandel, informatie en communicatie alsmede de gezondheid- en welzijnsector het afgelopen jaar. Het aantal vestigingen is het afgelopen jaar in Aalburg en Woudrichem gestegen.
In Werkendam is dit aantal nagenoeg gelijk gebleven. In alle drie de gemeenten is het aantal ZZP-ers gestegen, maar dat is in heel West Brabant het geval.  

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.