vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Ondernemersfonds kent ook in Aalburg zwaar weer

13 december 2012 (door AalburgNet)

AALBURG - Een honderdtal ondernemers reageerde op de uitnodiging van OV Aalburg, de gemeente Aalburg en het Economisch Platform vooral naar d'Alburcht te komen voor een extra uitleg over de plannen rond het op te richten Ondernemersfonds Altena. Naast positieve geluiden waren vooral veel ondernemers 'tegen', sommigen wilden zelfs een stemming forceren die er overigens niet kwam, op een avond waar termen als 'verplichting' en 'draagvlak'  kernwoorden waren. De avond verliep bij vlagen rumoerig.

Burgemeester Fons Naterop nam het openingswoord en informeerde het gehoor over de laatste politieke ontwikkelingen. De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem hebben hun opinierende raadsvergadering gehad. 'Er waren in Werkendam en Woudrichem ondernemers die vraagtekens plaatsten bij het voorstel. Maar ook groepen die sterk voorstander zijn.' De drie portefeuillehouders van de respektievelijke gemeenten, Wim de Jong, Bas de Peuter en Fons Naterop hebben afgelopen maandag besloten de datum van 1-1-2013 los te laten. 'Dat is niet verstandig. Gebruik 2013 om met elkaar te werken aan een draagvlak. De knop moet om.' De burgemeester riep ondernemers in alle sectoren op om te komen met ideeën waar men geld voor in het fonds wilde steken. 'Als dat draagvlak er niet is, moeten wij er niet aan beginnen,' aldus Naterop. Overheid, ondernemers en onderwijs moeten de handen ineen slaan, stelde hij. 'De kou is uit de lucht. De invoering kan per 1-12014. Laten we 2013 benutten om met elkaar te kijken waar er projecten liggen. Laten we er serieus over nadenken.'

De eerste burger wees zijn gehoor nog op het zogenaamde (regionale) innovatiefonds, zes 'potjes' waar ettelijke miljoen euro's  in zitten. Het 'breedband-potje' zou iets zijn waar Aalburg aanspraak op zou kunnen maken. 'Stel dat ondernemers vinden dat er breedband moet komen, dan kun je met een stuk co-financiering vanuit de gemeente en de provincie op dit punt iets van de grond te krijgen. Het ondernemersfonds zou daarin dan ook een deel bijdragen.'

Vereniging
Jeroen Bos (Bureau Blaauwberg) legde het produkt Ondernemersfonds nog eens omstandig uit. Hij kwam met een aantal projectvoorbeelden van ondernemersfondsen elders in den lande. 'Je ziet dat ondernemersverenigingen zich gaan professionaliseren door krachten aan te trekken die zich inzetten voor centrale inkoop of voor onderhandeling met gemeenten voor wegverbetering bijvoorbeeld. Wat je ook ziet is een extra aankleding van de openbare ruimte, banken, bordjes, bloembakken en dergelijke. Maar ook evenementen als braderieen. Je ziet ondernemersverenigingen waar de contributie omlaag gaat of wordt afgeschaft.' Bos noemde ook het keurmerk veilig ondernemen als voorbeeld wat er elders met de fondsgelden gebeurt. 'Het gaat niet om grote dingen, maar om de collectieve zaken waar ondernemers voor gaan.' Bos adviseert een vereniging op te tuigen met vrijwilligers die op basis van een jaarplan, dat aan de leden wordt voorgelegd, met de fondsgelden aan de slag gaan. 

Draagvlak
Gaandeweg ontstond er met de zaal ook discussie. Een spreker wilde wel een referendum, het ging immers om draagvlak? Naterop reageerde dat een dergelijk instrument niet nodig is: 'Als u niet met projecten komt, komt het fonds er gewoon niet. Wij pleiten niet voor een ondernemersfonds. U bent aan zet om aan te geven wat en of u iets van de grond wilt krijgen. Wilt u dat niet, best, want een referendum voor een doodgeboren kind, daar begin ik niet aan.' Een ander wilde weten wat de norm voor 'voldoende draagvlak' is. Naterop gaf aan dat standpunten van veel mensen gebaseerd zijn op 'een lege huls. Niet iedereen kent het juiste verhaal. Die informatie moet nog meer en beter gegeven worden.'
Oerlemans maakte melding van het breedbandproject op het industrieterrein in Giessen: 'Wij hebben dat samen met de ondermersvereniging gedaan. En binnen een paar maanden was de breedband geregeld. Dat gebeurde op basis van vrijwilligheid.'  
Vos brak nog een lans vooral op zoek te gaan naar alternatieven en juist tijd en energie te steken in bestaande verenigingen, om die een boost te geven. "Dan heeft deze avond nog nut gehad en komt er iets positiefs uit. Ik constateer veel denken in problemen en niet in oplossingen." Oerlemans deed ook een oproep tot samenwerking. 'Laat ondernemersverenigingen elkaar informeren waar men mee bezig is. Dan kun je samen dingen doen en zo komen tot schaalvergroting.'
Een ZLTO-lid, de vereniging is fervent tegenstander van het ondernemersfonds, deed de suggestie bestaande projecten (zoals de Groene Erfdag) te verstevigen en 'dat geld in een potje te stoppen, zodat je geld bij de provincie kunt halen.' De spreker doelde daarmee op het regionale Innovatiefonds waar de provincie een eigen inbreng eist (bijvoorbeeld gefinancierd uit het ondernemersfonds).

Altenatieven
De avond valt als volgt samen te vatten: hoewel er weinig voorstanders voor het ondernemersfonds in 'd Alburcht aanwezig waren, werd er sterk pleidoo gevoerd wel te gaan zoeken naar alternatieven voor vormen van collectieve samenwerking in Aalburg en de regio.
Hoe het ook zij: Aalburg is volop en diepgaand in gesprek over het ondernemerfonds: voor of tegen. Er wordt over nagedacht. In die zin was het een zinvolle avond, meende burgemeester Naterop na afloop.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.