woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Ondernemersfonds is nog verre stip aan Aalburgs horizon

5 december 2012 (door AalburgNet)

AALBURG - De kans dat per 1 januari 2013 er een Ondernemersfonds (OF) wordt ingesteld is kleiner dan één. Het bestuur van OV Aalburg speelt inmiddels al met de gedachte om de plannen een jaar door te schuiven. Eenvoudigweg omdat het draagvlak nog té klein is. Een standpunt dat tijdens de opinierende raadsvergadering, maar ook nadien, na afloop in de wandelgangen van het Aalburgs gemeentehuis, opnieuw stevig gedeeld werd.

Tijdens de opinierende raad dinsdagavond bleek er ook onder de partijen weinig enthousiasme te zijn om het allereerste regionale OF in Nederland per januari aanstaande het spreekwoordelijke licht te laten zien. De VVD was van mening dat een ondernemersfonds beter in een stedelijk gebied zou passen dan in Altena. Els Bouman: 'Wij hebben hier veel individuele ondernemers, die niet georganiseerd zijn en die tussen de wal en het schip vallen. Op de ledenvergadering van OV Aalburg heerste er een negatieve stemming.'
Ideaalburg daarentegen steunde het initiatief en vond het een goed voorstel. Sheikarim noemde het fonds een 'een must om juist in mindere tijden economische kracht te ontwikkelen.' Wel had hij moeite met hoe het plan er nu bij ligt. 'Er is te weinig draagvlak bij de Aalburgse ondernemers, er zijn er maar weinig enthousiast te krijgen. dan heb je als politiek geen legitieme reden zoiets op te starten. De tijd is nog niet rijp. We moeten het plan wel terug laten komen.' Ook moeten de kinderziektes verder onderzocht worden, stelde hij.

Natuurgebied
Wilfried Bouman van de Aalburgse Alliantie stemde tegen. 'De diversiteit van ondernemers is hier zeer groot, detailahandel heeft andere belangen dan de industrie of een export gerelateerd bedrijf. Om dit te vangen in één fonds dat voor alle monden spreekt is niet realistisch. Bij de ondernemers die wij spreken vinden wij geen draagvlak.'' Bouman stoorde zich vooral aan een uitspraak van een wethouder van 'een naburige' gemeente (Woudrichem - red.) die stelde dat als dit fonds niet doorgaat je dan van Altena beter een natuurgebied kunt maken. Bouman vond dat een regelrechte belediging voor de duizend ondernemers binnen Aalburg.

Dert Vlaander (SGP) vond draaglak heel belangrijk. 'Ondernemers kunnen prima hun eigen bootnjes doppen en zij zoeken zelf prima combinaties om mee samen te werken.' Wouter van Vliet van het CDA brak een lans voor het OF dat naar zijn mening het 'meest effecient' werkt in industrieterreinen winkelgebieden waar je ondernemersverenigingen helpt free riders mee te laten betalen. 'Het is een goed instrument, maar moet niet overhaast ingevoerd worden.' Hij gebruikte woorden als 'helder' en 'transaparant' wat nodig is een breed draagvlak te creeëren, hetgeen voorwaarde is voor het CDA. 'Geld van de ondernemers mag nooit en te nimmer terugvloeien naar de algemene reserves. Daarom moet dat goed gelabeld worden', voegde hij nog toe.

Mooie dingen
Pim Bouman (BAB) wilde het OF ook niet invoeren per 1-1-2013. 'Je kunt best mooie dingen regelen met dit fonds, we geven ook niet af op het nut, maar het is en blijft een dwingende maatregel die wij als gemeentebestuur gaan opleggen aan onze ondernermers.' Hij kon daar niet voor kiezen. 'Wij zijn er niet van overtuigd dat er een breed draagvlak is. Invoering per 1-1-2013 is absoluut onverantwoordelijk.'

ChristenUnie - bij monde van Vos - was helder voorstander van het regionale fonds. Wel had men zorgen over het draagvlak. 'Het wordt totaal nog niet breed gedragen en het is een te snelle conclusievorming.' Hij pleitte voor een enquete onder alle ondernemers om tot een goede beeldvorming te komen. Hij vroeg zich af of de gehanteerde OZB-waarde wel een 'eerlijke' verdeelsleutel was. De CU-man opperde ondernemers een percentage van de omzet af te laten dragen.

Middels Kees de Waal (PVDA) werd bekend dat ook zijn partij ziet dat het fonds een 'goede impuls kan zijn voor de economische ontwikkeling voor deze regio. De vraag is wanneer je dit moet doen. Er is verdeeldheid binnen de gemeente en er is verdeeldheid bij de ondernemers.' De PvdA meent dat het plan nog niet rijp is om het plan nu al in te voeren. 'Het is prima om op zoek te gaan naar nieuwe kaas, maar als ondernemers het idee hebben dat de kaas van hun brood wordt gegeten, dan moet je de zaak eerst goed organiseren.'

Concreet
Al met al is de Aalburgse politiek dus nog niet om. Ook burgemeester Naterop gaf aan dat als het draagvlak onvoldoende groot blijkt te zijn dan wil hij ondernemers naar concrete projecten laten zoeken waar het geld ( vijf ton per jaar) aan besteed zou kunnen worden. Op 12 december zal een dergelijke lijst met suggesties besproken worden tijdens de extra vergadering met en voor alle Aalburgse ondernemers.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.