woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Waterschappen doen onderzoek naar beste muskusrattenvangst

5 december 2012 (door WoudrichemNet)

ALTENA - De gezamenlijke waterschappen in Nederland doen een veldproef om te onderzoeken of het vangen van muskusratten nu op de beste manier gebeurt. Er wordt gekeken of het gerichter, goedkoper en met minder dierenleed kan. Muskusratten worden gevangen en gedood omdat ze met hun gegraaf schade toebrengen aan dijken, kades en andere waterstaatswerken. Dat is gevaarlijk en kan veel schade veroorzaken. De veldproef duurt van januari 2013 tot januari 2016 en vindt in verschillende gebieden verspreid over het land plaats.

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor de waterveiligheid. Ze moeten ervoor zorgen dat waterkeringen, zoals dijken en kades, sterk genoeg zijn om water tegen te houden. Het bestrijden van muskusratten behoort daarom tot hun taak. Deze taak wordt uitgevoerd door deskundige muskusrattenbestrijders.

Veldproef
In de veldproef onderzoeken de waterschappen wat het verband is tussen het aantal uren dat bestrijders in het veld werken om muskusratten te vangen en de schade die muskusratten aanrichten aan dijken en kades. Is er meer schade als er minder tijd wordt gestoken in het vangen en doden van muskusratten?

Lees hier meer...

Lees meer over:

waterschap Altena muskusrat
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.