maandag 29 november 2021

Alles over Altena

OV Woudrichem positief over ondernemersfonds, maar wijst plan wel af

27 november 2012 (door WoudrichemNet)

WOUDRICHEM - Leden van Ondernemersvereniging (OV) Woudrichem spraken vorige week maandagavond in 't Rondeel over het nieuw op te richten Ondernemersfonds Altena. OV Woudrichem is van mening dat het Ondernemersfonds een 'belangrijke bijdrage' zal leveren aan het ondernemersklimaat in de drie Altenagemeenten Woudrichem, Werkendam en Aalburg.

'Ondernemers kunnen dan nog beter vorm geven aan collectieve promotie voor hun winkelgebeid, aan schone en veilige bedrijventerreinen, aan een goede relatie met het onderwijs en nog veel meer', aldus de ondernemersvereniging. Dat zou dan kunnen door een betere organisatie van ondernemers en door sterkere netwerken.

Wie de samenvatting wil lezen van de hele zienswijze van OV Woudrichem  KLIKT hier om het document te downloaden.

Tegen
Het gaat hierbij meer om het idee dat als positief gezien wordt. Wat betreft het concrete plan zoals dat nu ter tafel ligt, stemt OV Woudrichem overigens tegen, zoals bleek tijdens de opniërende raadsvergadering dinsdag. Invoering wil men een jaar uitstellen. Het gaat nu allemaal veel te snel.

Soortegelijke geluiden vallen inmiddels ook sterker te beluisteren in Aalburg. Naar het zich laat aanzien lijkt het draagvlak (in de regio) toch te smal en wil men 2013 gebruiken om een groter draagvlak te krijgen onder de plannen. In Werkendam is op er 6 december nog een rondetafelconferentie over het inmiddels veel besproken ondernemersfonds.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.