Thursday 23 September 2021

Alles over Altena

Eerste resultaten archeologisch onderzoek bekend

8 november 2012 (door AalburgNet)

AALBURG - In het voorjaar 2012 is in opdracht van Woonlinie door Ingenieursbureau Oranjewoud een archeologische opgraving verricht in het plangebied "Den Eng" te Veen. De opgraving volgt op een al in 2008 uitgevoerd archeologisch booronderzoek. In overleg tussen Woonlinie en de gemeente Aalburg is daarbij gekozen om de aanwezige archeologische vindplaats, zijnde een deel van een grafveld uit de vroege Romeinse periode, voorafgaand aan het bouwrijp maken van het plangebied middels een opgraving veilig te stellen. De vroege Romeinse tijd wordt naar archeologische inzichten gedateerd tussen het begin van de jaartelling en 200 na Chr.
Het recent gepubliceerde nieuwsfeit op aangeven van de lokale Archeologische (amateur)  Vereniging loopt daarmee enigszins vooruit op deze verslaglegging en kon derhalve nog geen verdere informatie vermelden. Middels dit bericht hoopt Woonlinie en de gemeente Aalburg de lezers een meer volledig beeld van het onderzoek te kunnen geven, een onderzoek dat nog in volle gang is en waarvan de resultaten over een half jaar verwacht worden.

Tijdens het veldwerk in april 2012 werd vastgesteld dat grafresten van in totaal acht individuen konden worden geborgen. Het feitelijke grafveld ligt op de top van een oeverwal. Een deel van deze oeverwal is heden ten dage nog steeds zichtbaar in het landschap: de huidige Grotestraat volgt het verloop van deze oeverwal. Naast het grafveld werden ook resten aangetroffen van een grote greppel die gevuld was met vol en laatmiddeleeuws afval. Gedacht wordt dat dit afval verband houdt met de bouw van het eerste kerkgebouw dat vooraf gaat in de tijd aan het huidige kerkgebouw van Veen. Dit vermoeden wordt versterkt doordat er ook fragmenten natuursteen waaronder tufsteen zijn aangetroffen in de genoemde greppel.

Geschiedenis
Door het archeologisch onderzoek in het voorjaar is in opdracht van Woonlinie het bedreigde deel van het grafveld voor de toekomst bewaard en de uitwerking van het onderzoek is in volle gang. Juist omdat er menselijke crematieresten zijn aangetroffen die bovendien goed geconserveerd bleken te zijn, vraagt de uitwerking en verslaglegging enige tijd. Door nu adequaat aandacht te besteden aan deze resten is de verwachting dat in het voorjaar 2013 Woonlinie en de gemeente Aalburg in overleg met de archeologen van Oranjewoud een nieuw stukje geschiedenis van de gemeente Aalburg in het algemeen en Veen in het bijzonder, kunnen teruggeven aan de lokale bevolking. Hierover zal tegen deze tijd om een meer dan passende wijze gecommuniceerd worden naar de inwoners.

Voor nadere informatie: Hans Koopmanschap van Oranjewoud nl.
Email: hans.koopmanschap@oranjewoud.nl

Lees meer over:

archeologisch onderzoek veen
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.