vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Ondernemersfonds in oprichting zoekt regionaal draagvlak

11 oktober 2012 (door WoudrichemNet)

ALMKERK - In navolging op een reeks andere gemeenten nam het Economisch Platform Altena het initiatief voor een onderzoek naar de oprichting van een ondernemersfonds. Met een dergelijk fonds zijn ondernemers in staat om eigen initiatieven ter bevordering van het ondernemersklimaat te verwezenlijken. Een goede financiële grondslag voor de behartiging van  gemeenschappelijke belangen is hiermee gegarandeerd.

De grondslag voor de financiering van het fonds is de WOZ-waarde voor niet-woningen. De gemeente faciliteert de inning en de opbrengsten vloeien één op één terug in de kas van het op te richten Ondernemersfonds Altena. Iedereen doet mee en de problemen van financiering van gemeenschappelijke voorzieningen zijn daarmee opgelost.
Alle ondernemers die bijdragen aan het ondernemersfonds, kunnen ook meebeslissen over de bestedingen. Het fonds is er voor en door ondernemers. Via ondernemersverenigingen kunt u meebeslissen over  plannen en projecten die het ondernemersklimaat in uw omgeving versterken, zonder beperkende regels en met de politiek op afstand (de gemeente faciliteert slechts).

Procesgang en draagvlak
Het Economisch Platform laat onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor een Ondernemersfonds Altena. Er zijn door de onderzoeksbureaus Blaauwberg en Breinwijzer al veel gesprekken gevoerd met ondernemersverenigingen, bedrijven en non-profitinstellingen. Paul Close, beleidsadviseur Economische Zaken voor de gemeenten Aalburg en Woudrichem: "We willen alle ondernemers de kans bieden om hun argumenten voor of tegen het fonds kenbaar te maken. Het fonds is er immers voor alle ondernemers. Daarom organiseren we op 22 oktober 2012 een informatieavond, vanaf 19.30 in de Almkreek, Hoekje 7b te Almkerk. Aanvang 20:00 uur. Tijdens de informatieavond lichten we de methodiek van het ondernemersfonds toe  en wordt u uitgenodigd vragen te stellen en uw argumenten kenbaar te maken. Argumenten die we meenemen in onze verslaglegging naar de drie gemeenteraden. De gemeenteraden moeten vervolgens besluiten of het fonds er per 1 januari 2013 komt of niet."

Tot op heden zijn de reacties merendeels positief. Close denkt dat de komst van een Ondernemersfonds Altena een belangrijke bijdrage zal leveren aan het ondernemersklimaat in de gemeenten Woudrinchem, Werkendam en Aalburg. "Direct na deze bijeenkomst zal door de onderzoeksbureaus een draagvlakrapport worden opgesteld, in opdracht van het Economisch Platform Altena. Wanneer dat onderzoek voldoende draagvlak laat zien onder ondernemers en instellingen, zullen we de werkstructuur nader uitwerken en vragen we colleges en gemeenteraden om de invoering van het fonds per 1 januari 2013 te realiseren."

Info
Meer info staat op www.ondernemersfondsaltena.nl. Er zijn inmiddels ondernemersfondsen op veel plekken in het land, waaronder Leiden, Pijnacker-Nootdorp, Meppel, Utrecht, Lisse, Groningen, Gouda, Leeuwarden en Delft.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.