woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Rivierenland gaat schouwen

5 oktober 2012 (door WoudrichemNet)

ALTENA - Op 1 november 2012 start Waterschap Rivierenland met de schouw van de kleinere sloten in het rivierengebied, de zogenoemde B-watergangen. Daarbij controleren medewerkers van het waterschap of de eigenaren van de gronden die aan deze sloten grenzen, hun sloten goed genoeg onderhouden.

Voor het waterbeheer in het rivierengebied is het belangrijk dat er niet teveel begroeiing in de sloten staat en dat de sloten diep genoeg zijn. Schone, diepe sloten zijn goed voor een vlotte aan- en afvoer van water en voor de kwaliteit van het water.

Schouw
Eigenaren van gronden langs de B-watergangen zijn verplicht de bodem en de slootkanten vrij te houden van overtollige begroeiing, materialen en andere obstakels. Elk najaar controleert Waterschap Rivierenland tijdens de schouw of de B-watergangen goed onderhouden zijn.

Meer informatie over Onderhoud sloten.

Land van Heusden en Altena en de Biesbosch
In het Land van Heusden en Altena en de Biesbosch controleert het waterschap de B-watergangen later. Namelijk vanaf 1 december 2012.

A-, B- of C-watergang?
Wilt u zelf nagaan of een sloot die grenst aan uw grond een A-, B-, of C-watergang is? Gebruik de interactieve kaart op onze website.

Sanctiemaatregel schouw
Waterschap Rivierenland heeft met ingang van 2011 een nieuwe maatregel ingevoerd: de preventieve last onder dwangsom. Deze maatregel wordt opgelegd als een eigenaar van gronden langs te schouwen sloten meerdere jaren achtereen zijn sloot niet op tijd heeft schoongemaakt. De maatregel is bedoeld om hen extra te wijzen op de onderhoudsplicht.

De sanctiemaatregel houdt in dat eigenaren worden aangemerkt als ‘herhaaldelijk overtreder' als twee achtereenvolgende jaren niet aan hun onderhoudsplicht is voldaan. Wanneer in het derde jaar blijkt dat een eigenaar opnieuw het onderhoud van de sloot niet heeft uitgevoerd, zal deze een dwangsom worde opgelegd.

Meer informatie: Overtreding, wat dan?

Op tijd beginnen
Als bij de schouw blijkt dat de werkzaamheden niet of onvoldoende zijn uitgevoerd, ontvangen de eigenaren die het onderhoud moeten uitvoeren, schriftelijk een waarschuwing van het waterschap. Zij krijgen dan de kans het onderhoud alsnog uit te voeren. Als het onderhoud niet op tijd in orde is, voert het waterschap de onderhoudswerkzaamheden uit, op kosten van de eigenaar van de betrokken percelen. Op tijd beginnen met het onderhoud kan dit voorkomen.

Diepteschouw
Naast het verwijderen van begroeiing moeten de eigenaren van de gronden langs de B-watergangen er ook voor zorgen dat deze wateren op de vereiste diepte blijven. Het waterschap controleert de diepte van de B-watergangen dit najaar in bepaalde delen van het beheersgebied. De gebieden met diepteschouw staan op een overzichtskaart, zie Controle diepte sloten. Betrokkenen hebben hierover een brief ontvangen.

Lees meer over:

Altena Rivierenland schouw sloten
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.