zondag 7 augustus 2022

Alles over Altena

Voorstel wandelpad Genderen ingetrokken

26 september 2012 (door AalburgNet)

WIJK EN AALBURG - Nadat eerder het verkeersplan niet werd behandeld werd afgelopen dinsdagavond opnieuw een raadsvoorstel door het college ingetrokken. De behandeling van de aankoop van grond voor een wandelpad in Genderen leverde na kritische vragen van de oppositie zoveel onduidelijkheden op dat het niet in stemming kon worden gebracht. Met name het gebrek aan financiele onderbouwing en het niet voldoende ondezocht hebben van alternatieven zorgde voor kritiek van VVD, AA, Ideaalburg, Pvda en Christenunie.

De ChristenUnie heeft in de opiniërende raadsvergadering aangegeven geschrokken te zijn van de hoogte van het bedrag (250.000 euro) dat nodig is voor de aankoop van de gronden. Op de partijsite valt te lezen: 'Daarnaast hebben wij tijdens de raadsvergadering benadrukt dat wij een financiële onderbouwing van de jaarlasten (minimaal 2000, mogelijk hoger afhankelijk van de pachtbijdrage) noodzakelijk vinden.'

Alternatief
Onderzoek van de VVD bracht aan het licht dat een alternatief - een kleiner en dus goedkoper perceel - onvoldoende was onderzocht. Voor de ChristenUnie reden om het verzoek tot schorsing van de VVD te steunen. De wethouder kon niet onderbouwen dat het alternatief wel goed is onderzocht waarop het college na de schorsing besloot het voorstel in te trekken. Voor de SGP, BAB en CDA die bij het begin van de behandeling aangaven het voorstel te steunen een grote teleurstelling. Voor ons was het een onvermijdelijke uitkomst van het debat.

"Als ChristenUnie hebben wij na de intrekking van het voorstel aandacht gevraagd voor een zorgvuldig verloop van het dossier (twee potentiële verkopers) in het kader van betrouwbaarheid van de overheid. Daarnaast willen wij een financiële onderbouwing in het nieuwe raadsvoorstel,"

Motie
VVD, Ideaalburg, Pvda en Aalburgse Alliantie dienden daarna een motie in waarin het college werd verzocht een andere wethouder op het dossier in te zetten. In feite een motie van wantrouwen.  De ChristenUnie is van mening dat de alternatieven niet goed zijn onderzocht, maar dat het hele college al met het voorstel heeft ingestemd. "Verschuiving van het dossier naar een andere wethouder zien wij dan ook niet als oplossing. Wel verdient de behandeling opnieuw geen schoonheidsprijs en kan het gezien worden als waarschuwing aan het college om raadsvoorstellen goed voor te bereiden." (ChristenUnie)

Lees meer over:

Genderen wandelpad
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.