dinsdag 3 oktober 2023

Alles over Altena

Rijkswaterstaat bezuinigt fors op (water)wegen

19 september 2012 (door WerkendamNet)

REGIO - Rijkswaterstaat bezuinigt tot en met 2020 1,64 miljard op het beheer en onderhoud van de (vaar)wegen. Deze bezuiniging wordt ingevuld door de service aan de weggebruiker te versoberen en daar waar nog mogelijk efficiënter te werken.

De (vaar)weggebruiker zal de komende periode merken dat Rijkswaterstaat moet bezuinigen. Op wegen waar het mogelijk is, wordt ook overdag gewerkt. Hierdoor kunnen aannemers goedkoper werken. Weggebruikers krijgen daardoor vaker dan nu het geval is te maken met oponthoud door werkzaamheden. De hinder van wegwerkzaamheden zal niet hoger worden dan 10 procent van het totaal aan files. Mogelijk wordt het aantal Minder Hinder maatregelen gereduceerd zoals gratis treinkaartjes of het inzetten van extra bussen bij werkzaamheden.

Het beheer- en onderhoud wordt waar mogelijk afgestemd op de intensiteit van gebruik van de weggebruiker. Zo gaat onder andere de wegverlichting ’s avonds en ’s nachts uit op locaties waar dat mogelijk is. Vanaf eind september zet Rijkswaterstaat daarom dagelijks tussen 21.00 uur en 05.00 uur de verlichting uit op bijvoorbeeld de A6, tussen Hollandsche brug en de aansluiting Almere-Buiten Oost en rondom de aansluitingen Lelystad. Vanaf maart 2013 volgen meer trajecten en locaties.

Ook wordt de weggebruiker niet meer via de reguliere kanalen zoals advertenties geïnformeerd over wegwerkzaamheden. Alleen bij grote hinder wordt de weggebruiker geïnformeerd via (kleine) advertenties in regionale en lokale bladen. Door gebruik te maken van de nieuwe en sociale media, wordt bespaard op advertenties. De website www.vananaarbeter.nl en de nieuwe vanAnaarBeter-app worden tijdens (aangekondigde) wegwerkzaamheden gebruikt.

Met het pakket aan versobering- en efficiencymaatregelen wordt een besparing gehaald op het beheer en onderhoud en blijft Rijkswaterstaat garant te staan voor beschikbare, betrouwbare en veilige wegen en vaarwegen. Alle maatregelen worden opgenomen in nieuwe richtlijnen voor beheer en onderhoud en in de normen voor aanleg van nieuwe (water)wegen.

Lees meer over:

rijkswaterstaat
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.