vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Nieuw OZB-fonds moet ondernemersklimaat in Altena versterken

15 augustus 2012 (door AalburgNet)

REGIO - In navolging van een reeks andere gemeenten hebben ondernemers in Altena het initiatief genomen voor een onderzoek naar de oprichting van een ondernemersfonds. Met een dergelijk fonds zijn ondernemers in staat om een goede financiële grondslag te leggen voor de behartiging van hun gemeenschappelijke belangen.

Het voornemen is het fonds te voeden via een verhoging van de OZB voor niet-woningen. De opbrengst van die verhoging vloeit één op één terug in de kas van het op  te richten Ondernemersfonds Altena. Het grote voordeel van de inning via de belastingkas is dat iedereen mee doet en dat de problemen van financiering van gemeenschappelijke voorzieningen voorgoed zijn opgelost.

Ondersteuners
Ondernemers, onderwijs en de drie gemeenten in het land van Heusden en Altena werken in het Economisch Platform al jaren succesvol samen.
Zij hebben het idee voor een ondernemersfonds positief ontvangen. Samen met de Kamer van Koophandel Brabant en gebruikmakend van de ervaring van ondernemersfondsen binnen andere gemeenten, wil men zorgvuldig het draagvlak en de werking van het ondernemersfonds verder onderzoeken.

Enthousiast
Het Economisch Platform is in ieder geval enthousiast over de mogelijkheden om met dit fonds het ondernemingsklimaat verder te versterken. Maar zij hechten er ook aan dat de komst van het fonds breed gesteund wordt. Het vooronderzoek loopt daarom tot en met september waarbij gekeken wordt naar de grootste partijen en verenigingen. Na dit vooronderzoek volgt een go-no go beslissing. Wanneer er voldoende draagvlak is bij het bedrijfsleven in het land van Heusden en Altena, wordt de colleges van B&W en de gemeenteraden in december om een beslissing gevraagd. Het ondernemersfonds kan dan per 1 januari 2013 van start gaan.

Download hier de flyer 'Op weg naar een ondernemersfonds in het Land van Heusden en Altena'

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.