woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Muskusrattenbeheer voortaan in één grote organisatie

5 juli 2012 (door WoudrichemNet)

ALTENA -  Het muskusrattenbeheer in het beheergebied van Waterschap Rivierenland wordt vanaf 1 juli uitgevoerd door Muskusrattenbeheer. Deze organisatie is een samenwerking van vijf waterschappen: Hollandse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Eem, Veluwe en Rivierenland. Muskusrattenbeheer wordt aangestuurd door Waterschap Rivierenland.

Met deze stap hebben de vijf waterschappen de krachten gebundeld, door de huidige schaalgrootte van de uitvoeringsorganisatie kan dit noodzakelijke werk verder professionaliseren. Muskusrattenbeheer werkt volgens een gezamenlijk gedragen visie van de vijf waterschapsbesturen. Voor de komende vier jaar is een stevige ambitie neergezet. Over vier jaar kan er over het gehele gebied al 33% minder gevangen worden en kan de formatie met 7,5% fte omlaag. Dat er steeds minder muskusratten gedood hoeven te worden, zorgt simpelweg al voor minder dierenleed. Daarnaast werkt Muskusrattenbeheer via de landelijke koepel de Unie van Waterschappen, samen met dierenwelzijn organisaties, mee aan onderzoek om de vangstmethoden zodanig te verbeteren dat dierenleed verder wordt beperkt.

Taak

Sinds 1 juli 2011 hebben de waterschappen de wettelijk taak om alle waterstaatswerken te beschermen tegen schade veroorzaakt door woel- en graafwerk van muskus- en beverratten. Beide dieren kwamen oorspronkelijk niet voor in Nederland. Het zijn gravers van formaat, die grote stelsels van gangen en holen graven in dijken en kades. Ze ondermijnen daarmee de veiligheid van onze dijken, keringen en kades. Deze dijken en kades zorgen ervoor dat we beschermd worden tegen steeds hogere waterstanden. Om die reden worden muskusratten bestreden.

Meer informatie over muskusrattenbeheer: http://www.muskusrattenbeheer.nl/

Lees meer over:

waterschap Altena muskusratten
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.