vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Wethouder doet toezegging over beter OV

2 juli 2012 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - Tijdens de onlangs gehouden bespreking van de Kadernota 2013 vroeg de ChristenUnie aandacht voor een beter openbaar vervoer. Een goede bereikbaarheid, aaneensluitende verbindingen en een betaalbare prijs zijn voor de partij van groot belang. Fractievoorzitter Hennie Schermers: 'Helaas merkt de ChristenUnie dat een goed OV eerder onder druk komt te staan, dan dat er vooruitgang wordt geboekt, voor de ChristenUnie reden om de spotlight nogmaals op dit onderwerp te richten!'

Goede voorstellen van de ChristenUnie om het OV beter en robuuster te maken zoals een buurtbus door de Werkense polder, een goede verbinding met Dordrecht en de aandacht voor de spoorverbinding Breda-Utrecht gaan met het grootste gemak de archiefkast in. Wat zijn de eerdere beloften van het college op dit gebied nu werkelijk waard vraag de ChristenUnie zich hardop af. Op de vraag waar de Brabantliner in Nieuwendijk bleef was de wethouder wel heel duidelijk: ‘We zijn nog volop in onderhandeling’ aldus wethouder de Jong.

Passiviteit
De ChristenUnie proeft passiviteit op het gebied van het openbaar vervoer. Waar de partij een proactieve houding verwachten, lijkt het college zich maar weinig bewust van het feit dat vele burgers dagelijks te maken hebben met verslechterde verbindingen en stijgende ritprijzen. De ChristenUnie weet dat OV geen gemeentelijke kerntaak is maar onze verantwoordelijkheid stopt niet bij onze wettelijke taken. We moeten als gemeente de belangen van onze burgers proberen optimaal te behartigen.

Tijdens het bespreken van de Kadernota deed de ChristenUnie een beroep op het college om in de komende tijd flink te investeren in een goed Openbaar Vervoer voor de Werkendamse scholieren, studenten, forensen en ouderen. ‘Eén van de grote voordelen van deze investering is dat het “voor de verandering” eens geen bakken met geld kost. Maar wel uw aandacht, doorzettingsvermogen en tijd! College, ga ervoor!’ aldus fractievoorzitter Hennie Schermers

De wethouder gaf in reactie het eens te zijn met de punten van de ChristenUnie en deed de belofte hiermee aan de slag te gaan.

Concreet
Concrete onderwerpen die de ChristenUnie inbracht staan hieronder vermeld:

  • De verbinding Werkendam-Dordrecht moet weer de status krijgen van een “normale lijndienstverbinding”, maar met de grote bussen in de spits.
  • Een (buurt)busverbinding in Werkense Polder. De ChristenUnie is de aanjager van dit plan, en roept het college op om zich hiervoor te blijven inzetten.
  • Vol gas voor de Brabantliner halte te Nieuwendijk!
  • De spoorverbinding tussen Breda en Utrecht. Die vormt één van de grote kansen voor ons gebied, waarom is het college hier zo stil over?
  • De ChristenUnie pleit voor een oplaadpunt voor de OV-chipkaart is de dorpen waar er nog geen is: Werkendam, Dussen en Hank.
  • De ChristenUnie ziet graag de mogelijkheden onderzocht om de veerverbinding door te trekken naar Sliedrecht en Dordrecht.
  • Het college doet er goed aan, bij het opstellen van de nieuwe dienstregeling en bij het aanbesteden van de nieuwe provinciale vervoersconcessies, de belangen van de Werkendamse burger zo goed mogelijk te behartigen. (ChristenUnie)

Lees meer over:

Christenunie Werkendam kadernota
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.