woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

CDA wil niet doemdenken, maar wel realistischer begroten

29 juni 2012 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - Het CDA wil niet doemdenken gezien het positieve resultaat van 2.4 miljoen en de structurele overschotten die tegen de negen ton lopen. Dit geluid liet de partij horen tijdens de algemene beschouwingen binnen de Werkendamse gemeenteraad.

Om ogenblikkelijk te concluderen dat er dit jaar weer sprake is van 'te ruim begroten' door de gemeente. Het CDA  wil daarom nagaan in hoeverre planning en fasering van baten en lasten en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen nauwkeuriger geraamd kunnen worden. 'Hierdoor zullen de afwijkingen minder omvangrijk zijn en is er een betere vergelijking tussen begroting en de werkelijkheid mogelijk.'

Lees meer over:

politiek cda Werkendam
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.