vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Kadernota ChristenUnie gelooft in Sterkte

27 juni 2012 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - Onlangs bracht de ChristenUnie (CU) haar kadernota uit, met daarin opgenomen de missie en de visie die de partij heeft op de lokale / regionale politiek. De kapstok van uitganspunten wordt gevonden bij een drietal steekwoorden: Geloven, Durven, Doen.

Onder het kopje 'Geloven' stelt de ChristenUnie ook in onzekere tijden een stabiele partij te willen zijn, waar mensen van op aan kunnen. 'Een partij van christenen vóór iedereen! Omdat we vanuit onze visie duidelijke keuzes maken voor mensen, natuur en samenleving, zijn we betrokken met uw gezin, uw straat en uw leefomgeving. Vanuit ons geloof willen wij ons inzetten voor een rechtvaardige, eerlijke en duurzame samenleving.'
Middels het item 'Durven' laat de CU weten maatregelen te durven nemen in onzekere tijden. 'Wij zwijgen niet, en als het moet wijzen we op onverantwoord handelen. Om de visie af te sluiten met 'Doen'. Met praten alleen kom je er niet aldus de partij. 'Juist in deze tijd moeten de handen uit de mouwen. Dit willen we de komende tijd doen.'

Sterk voor...
Dat 'Doen' wordt uitgewerkt middels een aantal concrete visiepunten dat steevast begint met 'Sterk voor...' In deze slotparagraaf wordt onder meer een lans gebroken voor de jeugd, zoals: 'De alcoholleeftijd naar 18 jaar; goed en betaalbaar OV, voor scholieren en forensen.' Ook gezinnen en kinderen krijgen een plek die zich uit in inlooppunten voor het Centrum Jeugd & Gezin in scholen, groene ruige buitenspeelplaatsen en in drie Werkendamse kernen nieuwe Brede scholen.
De partij wil zich ook sterk maken voor duurzame energiebronnen en zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen. Mensen met een beperking moeten geen extra bezuiniging voor hun kiezen krijgen. Verder is de ChristenUnie is groot voorstander van het voorgestelde Dussense centrumplan omdat dit op een zeer groot draagvlak kan rekenen onder de lokale bevolking en het de mogelijkheid bied om Dussen een toekomstbestendig en bruisend dorpshart te geven. In Nieuwendijk dient Tavenu zijn verbouwing te krijgen, aldus de CU. 

Lees meer over:

Christenunie Werkendam kadernota
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.