woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Van Breugel: 'Onderzoek derde haven snel starten'

25 juni 2012 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - Eerder deze maand werd duidelijk dat een derde haven in Werkendam niet direct noodzakelijk is, maar wel een serieus toekomstplan.

Europarlementariër Lambert van Nistelrooij was op uitnodiging van het CDA Werkendam eerder te gast in de Werkendamse haven. Met het CDA en een aantal ondernemers in de Werkendamse haven is toon gesproken wat er vanuit Europa voor mogelijkheden zijn om de lokale havens te ontwikkelen. Tijdens dit bezoek is er gesproken over mogelijkheden van subsidie vanuit Europa voor een haalbaarheidsonderzoek/realisatie derde haven. Wethouder De Jong gaf direct aan verder te willen kijken. “Je moet niet pas starten als het nodig is.” Daarom vraagt de wethouder de gemeenteraad om geld voor verder onderzoek zodat uiterlijk begin 2014 een onderbouwing over een derde haven klaar ligt. CDA-er  Otto van Breuigel meldt in zijn 'Keek op de Week' dat het geld voor verder onderzoek er wel gaat komen. De fracties van PvdA, CDA en SDc willen de nodige 150.000 euro graag vrij te maken voor onderzoek.

Otto van Breugel: "Als CDA vinden wij dat verder onderzoek voor de noodzaak van een derde haven noodzakelijk is.We moeten niet op korte termijn kijken maar we moeten op lange termijn kijken naar de economische gevolgen voor de haven maar zeker ook voor de werkgelegenheid van de Werkendamse beroepsbevolking. De haven zorgt voor werk aan bijna twintig % van de beroepsbevolking dus dat geeft aan hoe belangrijk het is."

Vooruitkijken
Het CDA pleiten er nadrukkelijk voor de mogelijkheden van de derde haven bij het Steurgat te onderzoeken. Men meent dat dit een oplossing is voor de te verwachten verkeersproblemen voor de sluis. Daarnaast biedt het betere ontsluitingsmogelijkheden voor het nieuwe bedrijventerrein. Van Breugel: 'Samen met de gemeente willen wij  verder kijken dan twee, drie jaar. Je moet durven investeren en vertrouwen op de ondernemers en zorgen voor werkgelegenheid.'

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.