maandag 6 december 2021

Alles over Altena

SGP Werkendam maakt tussentijdse balans op

20 juni 2012 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - Halverwege deze coalitieperiode maakt de SGP de balans op en komt tot de vaststelling dat  'er veel is bereikt.'  Op de partijsite noemt de SGP de projecten die op intiatief van de partij zijn of gaan worden gerealiseerd, zoals het veiliger maken van de verschillende, gevaarlijke kruisingen op schoolroutes en de eerste groene ruige speelruimte die in Dussen gerealiseerd is. 'Andere zullen snel volgen', aldus de SGP.

Maar de SGP heeft nog meer wensen:  

* Een sobere en realistische begroting
* Stimuleren Werkendamse economie door gunstige aanbestedingsregels
* Blijvend investeren om starters op de woningmarkt te stimuleren
* Vervolgonderzoek naar alcoholgebruik door zeer jeugdigen
* Alcoholverbod ook voor overlastgebieden in het buitengebied
* Aanpak van overlast door hangjongeren
* De kwaliteit van onderhoud wegen behouden door efficiencyverbetering, niet door het verhogen van het budget
* Druk blijven uitoefenen op provincie en vervoerder voor realisatie buurtbus Werkensepolder
* In deze economisch mindere tijd aandacht voor de zwakken en mensen met een beperking in de samenleving
* Ambulancestandplaats in Nieuwendijk met 24-uurs dekking

Verder bouwen
De SGP fractie wil ook de tweede helft van deze coalitieperiode verder bouwen aan een duurzaam en leefbaar Werkendam met haar vijf kernen, met handhaving van de christelijke waarden. Maar voegt daar ogenblikkelijk aan toe: 'In het besef dat het de Schepper is Die alles regeert.'

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.