vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

PvdA: 'Derde haven moet er komen'

9 juni 2012 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - 'De huidige crisis is in de havens van Werkendam goed te merken.' schrijft de PvdA in haar jongste nieuwsbrief om vervolgende redenen op te sommen: de markt voor nieuwbouw van binnenvaartschepen is zo goed als tot stilstand gekomen en reparatie en onderhoud worden door binnenvaartondernemers tot een minimum beperkt .

De Stichting Projecten Binnenvaart onderzocht of in de toekomst een derde binnenhaven in Werkendam nuttig en noodzakelijk zou zijn De containermarkt groeit in Nederland sterk door de aanleg van de tweede Maasvlakte, aldus de algemene verwachting. De binnenvaart neemt van die groei een aanzienlijk vervoersaandeel voor zijn rekening. De vraag naar nieuwbouw en reparatie zal dus weer gaan toenemen. Ook technische innovatie biedt mogelijkheden, een punt waar de binnenvaartsector sterk in is. Schepen moeten zuiniger gaan varen. De wil is er beslist.

Beginnen
PvdA-fractielid Anne Nieuwenhuis vervolgt: 'Wil Werkendam zijn dominante positie op maritiem gebied vasthouden dan is er meer nat bedrijventerrein met kades nodig. De derde haven moet er dus komen. Omdat het ontwikkelen van een derde haven wel tien tot vijftien jaar kan duren moet er nu met de voorbereiding begonnen worden.'

Vervolgonderzoek
Waar wethouder Wim de Jong eerder ook op duidde is een vervolgonderzoek naar de ruimtelijke haalbaarheid van de haven. Waar moet deze komen? welke lokatie is het meest geschikt? Nieuwenhuis: 'In de toekomst moet de Merwede nog meer water gaan afvoeren. Dus een plek die nu buitendijks ligt is vermoedelijk geen haalbare kaart. De strekdammen van de Beatrixhaven belemmeren de waterafvoer eigenlijk al te veel.'
De meest voor de hand liggende plek lijkt 'daarom het Steurgat te zijn. 'Maar dat wordt een kostbare operatie, omdat de sluis verplaatst moet worden. De vraag is of dat financieel haalbaar is. Het onderzoek naar ruimtelijke haalbaarheid en financiële betaalbaarheid gaat 150.000 euro kosten.'

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.