maandag 6 december 2021

Alles over Altena

Derde Werkendamse haven nog even niet.Tweede onderzoek gewenst

5 juni 2012 (door WerkendamNet)

WERKENDAM -  Wel een derde haven in Werkendam..., maar nu nog even niet. Dat is vrij vertaald de uitslag van het in september ingestelde onderzoek naar de nut en noodzaak van een derde haven in het Werkendamse. Vooralsnog kan de gemeente en het bedrijfsleven uit de voeten met de met de huidige voorzieningen. De nieuwe haven zou bij de Bandijk moeten komen naar opzet gelijk aan de huidige Beatrixhaven: een kade 'in' de Nieuwe Merwede. Op de langere termijn is ook de omgeving van het Steurgat in beeld. Er komt nu een vervolgonderzoek naar de ruimtelijke haalbaarheid. Als het aan wethouder Wim de Jong ligt.

Werkendam kent een zeer rijke historie in de binnenvaart. Ook anno 2011 is de binnenvaart een zeer belangrijke economische pijler. De ruimte in de huidige twee havens wordt steeds beperkter. Hadden binnenvaartschepen vroeger een lengte van 35 tot 40 meter hadden, tegenwoordig is een lengte van 135 de norm. De aanwezige bedrijven worden beperkt in hun groei en dat is op te lossen door het aanleggen van een derde haven waardoor veel extra ruimte wordt gecreëerd.  Bovendien maken de binnenhavens van Werkendam de laatste jaren ook een flinke groei door als lig-, reparatie- en afbouwhaven waardoor de grenzen van de capaciteit in zicht komen. Met een goede onderbouwing van de noodzaak van een derde haven zou de basis worden gelegd voor uitbreiding van  watergebonden bedrijvigheid.

Overtuigd
Zowel politiek als bedrijfsleven zijn eigenlijk wel overtuigd van nut en noodzaak van uitbreiding van de kaderuimte. Wethouder De Jong: “De aanleg van een derde haven is echter een omvangrijk project met grote investeringen en verstrekkende ruimtelijke ingrepen. Daarom moeten we niet over één nacht ijs gaan een het project gedegen voorbereiden. Zo wordt eveneens opnieuw gekeken naar de mogelijkheid om de bestaande sluis zuidwaarts te verplaatsen. Dit zou – in combinatie met de aanleg van een derde binnenhaven – zorgen voor een betere aansluiting van de bedrijventerreinen op de vaarroutes. Daarmee kunnen we optimaal inspelen op de wens om duurzaam multimodaal transport te realiseren in het Land van Heusden en Altena.”

Onderzoek
In september 2011 startte een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden. Dit onderzoek vond plaats onder supervisie van een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente, het lokale bedrijfsleven en de binnenvaart/scheepsbouw. Ook de Koninklijke Schuttevaer, de belangenbehartiger van de beroepsbinnenvaart, en de Scheepsgroep Werkendam werden betrokken bij het onderzoek. Ook was er frequent contact met de Provincie Noord-Brabant, Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat.

Het onderzoek moest antwoord geven op de vraag naar de noodzaak voor de derde binnenhaven. Concreet ging het om de reële behoefte naar havenuitbreiding in relatie tot het benodigde type haven. Hoeveel extra kade, hoeveel extra steigers en hoeveel extra bedrijventerrein is gewenst dan wel noodzakelijk? Gekeken werd ook naar de mogelijkheden van een beter en duurzamer gebruik van de reeds beschikbare havens.

De Jong wil nu naar aanleiding van het gereedzijnde rapport een vervolgonderzoek laten instellen naar onder andere de ruimtelijke haalbaarheid voor een derde binnenhaven. “Ik wil graag begin 2014 de onderbouwing voor een dergelijke haven klaar hebben. Dan moet duidelijk zijn hoe die ontwikkeling zal zijn en in welke stappen dat zal gaan.” (Foto Werkendam.net)

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.