maandag 6 december 2021

Alles over Altena

ChristenUnie teleurgesteld in houding gemeente: 'Beter iets dan niets'

1 juni 2012 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - Het debat over het terugdringen van het geluid op de Dijkgraaf den Dekkerweg werd met grote interesse gevolgd vanaf de publieke tribune. Welke maatregelen zouden er worden genomen? Het college wilde 'niets', de raad deed 'iets', alleen de fracties van ChristenUnie en de PvdA stelden een veilige en duurzame oplossing voor. Maar ze kregen hier geen steun voor.

De feiten: bewoners van ruim 1100 woningen klagen al jaren over het verkeerslawaai op de Dijkgraaf den Dekkerweg. Van 350 woningen is bekend dat het geluidsniveau bij de woning boven de voorkeurswaarde ligt. De ChristenUnie (CU) geeft lucht aan haar visie op de partijsite: 'Helaas voor al deze bewoners is er geen wettelijke norm die overschreden wordt. Zolang de weg niet opnieuw wordt aangelegd, hoeft de gemeente niet in actie te komen met geluidswerende maatregelen zoals geluidreducerend asfalt en geluidsschermen.'

Kunstgrasveld
De gemeente is dus juridisch gezien tot niets verplicht en wil dan ook niet in beweging komen. De CU: 'Het lijkt er op dat het college van CDA, SDc en SGP liever,  en met minder moeite, een enorm bedrag in een nieuw kunstgrasveld steekt dan dat zij ook maar 1 euro uitgeeft ter bestrijding van de geluidsoverlast van de Dijkgraaf den Dekkerweg.'

Wel was de raad unaniem tegen het standpunt van de wethouder 'dat er niets hoefde te gebeuren.' De coalitiepartijen kwamen met het voorstel om als oplossing de maximumsnelheid ter plaatse te verlagen. Wat het effect van deze maatregel is, is niet bekend, maar de coalitie heeft de bewoners het idee gegeven het probleem serieus te nemen', stelt de CU.

Conclusie
De conclusie is dat alleen de fracties van ChristenUnie en PvdA voorstander zijn van een structurele aanpak van de bestrijding van geluidsoverlast. 'Als de Noordwaard klaar is verwacht men 280.000 verkeersbewegingen meer per jaar. Dus nog meer geluidsoverlast op deze weg', aldus de partij.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.