woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Meer bankjes en koffie verbeterpunten voor fiets- en wandelroutes door Altena

25 mei 2012 (door AalburgNet)

AALBURG - Dit voorjaar verscheen het rapport ‘Fiets en Wandelonderzoek Land van Heusden en Altena’. Dit naar aanleiding van een behoeftenonderzoek wat plaatsvond onder ANWB-vrijwilligers.

In de zomer van 2011 deden meer dan 650 vrijwilligers mee aan een onderzoek van de ANWB in het Land van Heusden en Altena. De drie gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem, hadden de ANWB gevraagd om inzicht te geven in het huidige aanbod van routestructuren en voorzieningen die aanwezig zijn in het gebied. Medio juni wordt het rapport officieel aangeboden aan de bestuurders van de drie gemeenten. De gemeenten hebben al aangegeven zich de komende jaren sterk te maken voor een nog beter recreatief voorzieningenaanbod in het gebied en zijn blij met de concreet genoemde verbeterpunten. Daar kunnen zij mee aan de slag.

Opzet
Hoewel in de resultaten ook belevingsaspecten zijn meegenomen, ging het de gemeenten voornamelijk om het inzicht krijgen in ontbrekende (kleinschalige) voorzieningen. Het onderzoek omvatte zes fietsroutes en vier wandelroutes in Het Land van Heusden en Altena, die alle gebruik maakten van het wandelknooppuntensysteem. Promotie van het systeem wordt met name door de promotie-organisaties (VVV) verricht, het beheer en onderhoud van het systeem ligt in handen van derden.

Resultaten
Positieve zaken die er uit sprongen hadden vooral betrekking op de mooie vergezichten. Deze sprongen er positief uit bij de beoordeling van de routes. Hierbij ging het niet alleen om de prachtige uitzichten over water en natuur. Ook mooie gebouwen zoals forten, kastelen, kerken, molens, authentieke huizen en boerderijen werden vaak genoemd als positief. Daarnaast werden ook kleinschalige voorzieningen, zoals de klompenmaker en fruitkraampjes langs de routes vaak als positief punt genoemd.

Verbeterpunten
De deelnemers zagen ook verbeterpunten. Dit had enerzijds te maken met voorzieningen en anderzijds met het beheer/onderhoud van het routesysteem. Men wenst meer bankjes / rustpunten tijdens de trajecten. En daar waar horeca is, is het vaak niet duidelijk of deze wel of niet geopend zijn. Het (kunnen) combineren van een leuke fiets- of wandeltocht met een kopje koffie wordt zeer gewaardeerd. Het goed communiceren van openingstijden en / of bewegwijzeren van horeca onderweg zou een absolute kwaliteitsverbetering betekenen. Ook meer informatieborden met achtergrondinformatie over het gebied zijn wenselijk. (Bij de foto: mooie stek in Drongelen - Foto Aalburg.net)

Lees meer over:

Altena ANWB fietsroute wandelroute
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.