vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Altenagemeenten vaardigen richtlijnen uit voor aankomend EK

17 mei 2012 (door AalburgNet)

ALTENA - Op vrijdag 8 juni 2012 begint het Europees Kampioenschap Voetbal 2012. Dit duurt tot en met 1 juli 2012. Een maand waarin traditiegetrouw gezamenlijk veel voetbal gekeken en gefeest wordt. Een feest dat in Aalburg, Werkendam en Woudrichem de afgelopen edities zonder al te veel openbare ordeproblemen is verlopen. Gemeentebesturen gaan hier ook deze zomer van uit. Toch hebben de gemeenten in het Land van Heusden en Altena een aantal spelregels opgesteld waar men zijn inwoners over wil informeren.

Op de gemeentesite valt te lezen:

Buurtactiviteiten
Wanneer u EK-gerelateerde (buurt) festiviteiten wilt organiseren dan heeft u geen vergunning nodig wanneer u een festiviteit organiseert:
- Waarbij het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 50 personen;
- Het evenement tussen 08.00 en 24.00 uur plaatsvindt;
- Geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 08.00 uur of na 23.00 uur;
- De festiviteit geen belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdienste;
- Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10m2 per object;
- Binnen 3 weken voorafgaand aan de festiviteit daarvan melding wordt gedaan aan de gemeente.

In alle andere gevallen is wel een vergunning vereist. In ieder geval moet voor grotere televisieschermen een evenementenvergunning worden aangevraagd. Denkt u hierbij aan de voorwaarden gesteld door de Stichting Videma (www.videma.nl) Indien u twijfelt of de door u te organiseren activiteit vergunningplichting is, neemt u dan contact op met de gemeente.

Sportverenigingen (met uitzondering van voetbalverenigingen)
Sportkantines van sportverenigingen moeten ermee rekening houden dat zij geen paracommerciële activiteiten mogen ontplooien. Daarom mogen de tennisverenigingen, korfbalverenigingen etc. hun kantines niet open stellen voor hun leden om naar het EK voetbal te kijken. Sportverenigingen mogen in hun kantines alleen sportgerelateerde kampioenschappen vertonen die een rechtstreeks verband hebben (ook qua tijdsduur) met de sportieve activiteiten van de vereniging.

Straatversieringen
Versieringen in en over de straat zijn toegestaan, mits er geen (brand)gevaarlijke situaties ontstaan. Voertuigen van hulpdiensten (brandweer, politie en GGD) mogen niet worden gehinderd. Hou daarvoor (vanaf de grond) een minimale hoogte van 4.50 meter aan en een vrije breedte van tenminste 3.50 meter. De rijbaan en de trottoirs dienen vrij te zijn van obstakels. Natuurlijk moet u ook rekening houden met omwonenden zodat zij zo min mogelijk last hiervan ondervinden.

Bij u thuis
De meeste brandveiligheidsregels gelden het hele jaar door en voor iedereen. Bij u thuis is brandveiligheid ook belangrijk. Ook tijdens het EK Voetbal als u met familie, buren, vrienden of  bekenden bij u thuis naar de wedstrijden op televisie gaat kijken. Omdat de brandweer niet bij iedereen kan controleren, moet u hier zelf op letten. De brandweer vraagt u dan ook alert te zijn op brandveiligheid rondom het EK Voetbal. Vooral de veiligheid van de versieringen is belangrijk! 

Tips voor brandveilig versieren
- Goede versiering is niet gemakkelijk ontvlambaar. Dit staat vermeld op de verpakking;
- Niet alle gekleurde vlaggetjes die in de handel zijn hebben de juiste brandvertragende kwaliteit. Verzeker u ervan dat u brandveilige versiering aanschaft en aanbrengt;
- Houd de versiering op minimaal 50 centimeter afstand van spotjes en andere apparaten waarvan de oppervlaktetemperatuur kan oplopen. Dus ook van de televisie.

Brandproef
Als u twijfelt of het versieringsmateriaal brandveilig is, kunt u dit met een eenvoudige proef zelf testen. Deze proef voert u natuurlijk altijd uit op een veilige plaats in de buitenlucht. Daarbij gaat u als volgt te werk:
- U neemt een monster (van ongeveer 5 bij 25 centimeter) van het materiaal en houdt een uiteinde hiervan in een vlam van een ontstekingsbron, zoals een aansteker of lucifer. (Houd het monster bij voorkeur met een tang vast om mogelijk verbranden van uw handen/vingers te voorkomen);
- Wanneer het proefstuk vlam heeft gevat (of na 5 seconden) neemt u de ontstekingsbron weg;
- Nadat de ontstekingsbron is weggenomen moeten de vlammen direct doven;
- Indien dit niet het geval is, of er zijn brandende druppels vrijgekomen, heeft het materiaal bijna zeker niet de vereiste brandvertragende kwaliteit. DAN DUS NIET GEBRUIKEN!!

Wij vertrouwen erop dat u de spelregels en de brandveiligheidsvoorschriften in acht neemt. Wij wensen u een spannend en sportief EK Voetbal!

Lees meer over:

Altena ek spelregels
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.