woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Plan B voor betere binnenvaart

12 mei 2012 (door WerkendamNet)

REGIO - Tijdens de beurs Construction & Shipping Industry in Gorinchem hebben Rijkswaterstaat en verschillende partners PLAN Binnenvaart gelanceerd. PLAN Binnenvaart, kortweg PLAN B, spoort goede ideeën in de binnenvaart op en biedt ondernemers de kans een idee, plan of innovatie voor de (container)binnenvaart ten uitvoer te brengen en zo bij te dragen aan meer transport via de binnenvaart.

De betrokken partners van Rijkswaterstaat zijn Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB), Bureau Telematica Binnenvaart (BTB), TNO, Marin, NEA, CE Delft en Buck Consultants. Met PLAN B wordt gezocht naar de variatie op de dagelijkse gang van zaken; een andere manier van denken dus. Een alternatief, een beter plan, een nieuwe werkwijze. Ideeën die bijdragen aan een toenemend gebruik van de (container)binnenvaart staan hierin centraal. Betere afstemming in de keten, een verbetering aan boord van het schip, een nieuw logistiek concept, het verbeteren van informatie-uitwisseling; alles is mogelijk, mits het maar bijdraagt aan de groei van de (container)binnenvaart.

Deze zomer selecteert PLAN B maximaal twintig ideeën die voor ondersteuning in aanmerking komen. Coachteams met professionals vanuit de aangesloten partners helpen ondernemers bij het verder brengen van ideeën uit de dagelijkse praktijk.

IDVV
PLAN B is onderdeel van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (kortweg ‘IDVV’) van Rijkswaterstaat. IDVV werkt aan betrouwbaardere reistijden en een verbeterde doorstroming van de binnenvaart in Nederland. Daarmee stimuleert het programma de binnenvaart als alternatief voor het vervoer over de weg. In het programma werken vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens, kennisinstellingen en terminals samen, allen vanuit hun eigen expertise. PLAN B is onderdeel van het kennisspoor van IDVV, waarin kennisinstellingen, Rijkswaterstaat en de sector kennis opbouwen om de beoogde groei van de containerbinnenvaart te realiseren.

Oproep aan ondernemers
PLAN B biedt ondernemers de kans een alternatief idee, plan of innovatie voor de (container)binnenvaart uit te voeren. Heeft u een goed plan om de binnenvaart bijvoorbeeld efficiënter, duurzamer of betrouwbaarder te maken? Stuur dit dan in! Dit kan via het contactformulier op de website www.planbinnenvaart.nl. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.  Doe dit vóór 30 juni en maak kans om uw plan verder te helpen met behulp van een team van professionals. (Foto TekstAtelier Wijk en Aalburg)

Lees meer over:

binnenvaart Werkendam
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.