vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Aanpak laaggeletterdheid blijft een probleem

10 april 2012 (door WoudrichemNet)

ALTENA - Uit een onlangs verschenen onderzoek (september 2011 ECBO en ROA) is gebleken dat het aantal laaggeletterden in Nederland ondanks vele inspanningen sinds 1994 nauwelijks is veranderd. Een groot scala aan activiteiten gericht op het terugdringen van laaggeletterdheid heeft niet kunnen verhinderen dat nog steeds zo’n 13% van de bevolking laaggeletterd is, wat neerkomt op 1,5 miljoen mensen. Een miljoen hiervan is autochtoon. Geletterdheid is een basisvaardigheid om in de huidige maatschappij goed te kunnen functioneren. Het percentage laaggeletterden in het Land van Heusden en Altena ligt boven dit landelijk gemiddelde, met respectievelijk Woudrichem 14%, Werkendam 15% en Aalburg 16%. Zowel Bibliotheken Altena als het Regionaal Opleidingscentrum Da Vinci College zijn actief in het bestrijden van laaggeletterdheid.

Conclusies
Het percentage laaggeletterden is ten opzichte van 1994 nauwelijks veranderd. Het gemiddelde niveau tussen 1994 en 2008 is iets gedaald doordat het percentage hooggeletterden 3% is afgenomen. Het gemiddelde niveau zal bij ongewijzigd beleid tot 2020 verder dalen. Het is essentieel de negatieve trend bij vooral jongeren te keren. Onder de laaggeletterden bevinden zich vooral vrouwen, laaggeschoolden, ouderen, 1e generatie allochtonen en mensen die niet participeren op de arbeidsmarkt. De helft heeft wel werk, 58% hiervan werkt in elementaire beroepen, zoals zorg- en welzijnsector, de industrie, energie, handel en horeca. Een struikelblok bij het bestrijden van laaggeletterdheid is de vindbaarheid en dat lang niet iedereen de noodzaak ervan inziet. Zo leest ruim 33% alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is. Opvallend is dat laaggeletterden géén digibeten zijn: de meerderheid beschikt over pc/internet. Dit kan een krachtig middel zijn voor de verhoging van de geletterdheid. Het onderzoek is uitgevoerd door het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) en The Research Centre for Education and the Labour Market / Universiteit Maastricht (ROA). Auteurs Didier Fouarge, Willem Houtkoop (ecbo) en Rolf van der Velden (ROA) publiceerden het rapport in september 2011.

Bereiken
Hoe bereikt men de doelgroep laaggeletterden? Aangezien de helft werk heeft: via werkgevers. Daarnaast via scholen en consultatiebureaus: leerkrachten en jeugdartsen zijn getraind om laaggeletterdheid te herkennen. Maar ook via de bibliotheek en trainingscentra. Een deel van de doelgroep is wél lid van de bibliotheek. Bibliotheken Altena en Regionaal Opleidingscentrum Da Vinci College spannen zich al jaren in de laaggeletterdheid in het Land van Heusden en Altena terug te dringen.

Landelijk Actieplan
In het nieuwe Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015 heeft het kabinet in september 2011 haar plannen vastgelegd om geletterdheid in Nederland verder te bevorderen. Subsidie wordt o.a. toegekend aan de Stichting Lezen & Schrijven (met H.K.H. Prinses Laurentien als Speciaal Gezant Geletterdheid voor UNESCO) die het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid, zowel op korte als de langere termijn als doelstelling heeft.

Nadere informatie is op te vragen bij Tryntsje van Vessem (0183-501983 of t.vanvessem@bibliotheekaltena.nl) en Tineke Feil (0416-692281 of tfeil@davindi.nl) .

Lees meer over:

Altena laaggeletterdheid
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.