zaterdag 27 november 2021

Alles over Altena

Inventarisatie van planten en dieren in de uiterwaarden

5 april 2012 (door WoudrichemNet)

ALTENA - Aan de hand van het programma Stroomlijn laat Rijkswaterstaat van april tot eind oktober bekijken welke planten en dieren er leven in het rivierengebied. De dienst doet dit om te kijken waar bomen en struiken de doorstroming van het water zouden kunnen belemmeren. Begroeiing op verkeerde plekken zou plaatselijk kunnen leiden tot hogere rivierwaterstanden. Hierdoor vergroot het risico op overstromingen en wordt de effectiviteit van de maatregelen Ruimte voor de Rivier en de Maaswerken verminderd.

Onderzoek
Rijkswaterstaat doet momenteel onderzoek waar de komende jaren in de uiterwaarden deze belemmerende vegetatie te verwijderen is. In het kader hiervan vindt deze inventarisatie plaats, die minimaal een seizoen moet beslaan. Zodra helder is waar eventueel vegetatie moet worden verwijderd, zal vanzelfsprekend nadere afstemming plaats vinden met betrokken eigenaren en rechthebbenden. In dit proces zullen ook andere belangen worden meegenomen.

Tijdens de inventarisatie worden de beschermde dier- en plantensoorten in kaart gebracht. Onder andere met deze gegevens kan worden bepaald waar vegetatie verwijderd kan worden zonder dat schade aan de natuurlijke of landschappelijke staat van de uiterwaarden wordt toegebracht. Dat betekent dat niet overal waar wordt geïnventariseerd vegetatie zal worden verwijderd.

De betrokken eigenaren en rechthebbenden worden individueel geïnformeerd over de inventarisatie, de voortgang en de mogelijke gevolgen.

www.rws.nl/stroomlijn

Lees meer over:

Altena
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.