woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

CDA-vragen Interlinerhalte Nieuwendijk beantwoord

27 maart 2012 (door WerkendamNet)

NIEUWENDIJK - Het CDA stelde enkele weken terug vragen over de berichten in de media. Het CDA vindt dat een overheid betrouwbaar moeten zijn: 'Wanneer je toezegt dat er een halte komt dan moet deze er komen ook. Wat het CDA betreft komt deze voorziening er dan ook zo snel mogelijk voor de Nieuwendijkse inwoners.' Inmiddels kreeg de partij waar het om vroeg: antwoorden. 

1.     Is er tussen de gemeente, Provincie, Rijkswaterstaat en Veolia structureel overleg?
Er is regelmatig overleg tussen deze partijen als er onderwerpen zijn die besproken moeten worden met meerdere partijen. Er is geen structureel ingepland overleg in de zin dat maandelijks overleggen plaatsvinden volgens een vast schema.
 
2.     Kunt u precies uitlegen wat voor problemen er zijn?
Provincie en gemeente zijn in overleg over het ontwerp van de halten en de financiering hiervan. In eerste instantie zou de provincie alle kosten voor haar rekening nemen zoals wethouder De Jong aangaf tijdens de commissievergadering in september. Inmiddels wordt van de gemeente een bijdrage verwacht. De provincie gaat pas het plan uitwerken als duidelijk is dat de gemeente een bepaalde bijdrage gaat doen.  Omdat geen toezegging gedaan kan worden voordat bekend is wat de kosten globaal zullen zijn wordt om deze patstelling te doorbreken door de gemeente een raming gemaakt van de kosten voor het realiseren van de bushalte en vervolgens bespreken wat de gemeentelijke bijdrage kan gaan worden.
 
3.     Wanneer verwacht u te gaan starten met de aanleg van de interlinerhalte en wat gaat  precies gerealiseerd worden?
Aan de oostzijde van de A27 zal een perron met meubilair aan de afrit gerealiseerd worden als dit haalbaar is met grondaankoop en de bestaande watergang. Rijkswaterstaat is ambtelijk akkoord met de voorgenomen oplossing, met het waterschap wordt nog gesproken. Aan de westzijde zal nabij de Xinix een keerlus gemaakt moeten worden om de Brabantliner te kunnen laten halteren. Ook zullen parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsen moeten worden gerealiseerd en zal de buurtbus een plaats krijgen om te halteren.

Lees meer over:

politiek cda Werkendam
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.