maandag 24 januari 2022

Alles over Altena

Thermisch gereinigde grond Noordwaard niet in agrarische terpen

23 maart 2012 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - Bij het project Ontpoldering Noordwaard wordt thermisch gereinigde grond niet toegepast in agrarische terpen. De grond zal wel worden gebruikt in de kades en wegen. Dit is besloten naar aanleiding van een overleg tussen Rijkswaterstaat en de Combinatie Noordwaard met enkele agrariërs in het gebied en ZLTO, de vereniging voor ondernemers in de groene ruimte.

De reden van deze aanpassing is dat thermisch gereinigde grond problemen geeft met de afwatering en - vanwege de verhitting tijdens het reinigingsproces - bomen hierin slecht wortelen. Een dikkere toplaag van ander materiaal zou hiervoor een oplossing kunnen zijn, maar dan blijft slechts een relatief dunne laag over waarin thermisch gereinigde grond wordt toegepast. Dat is uitvoeringstechnisch niet aantrekkelijk. Rijkswaterstaat en de Combinatie Noordwaard stellen daarom voor de agrarische terpen in de Noordwaard op te bouwen uit gebiedseigen grond klasse industrie, afgedekt met minimaal één meter grond klasse wonen (de wettelijke norm is 0,5 meter).

Vragen
Op 20 maart vond het gesprek plaats over de toepassing van thermisch gereinigde grond in de Noordwaard tussen Rijkswaterstaat, de aannemer, de twee agrariërs en ZLTO. Rijkswaterstaat laat naar aanleiding weten dat de agrariërs en bewoners in het gebied tijdens de laatste informatieavond terechte vragen hadden gesteld die leiden tot deze aanpassing. Met deze oplossing is het mogelijk dat de agrariërs op de nieuwe plek hun bedrijf met duurzaam perspectief kunnen voortzetten. Alle gebruiksfuncties die het Rijksinpassingsplan (RIP) biedt, zijn mogelijk.
Over de toepassing van gebiedseigen grond klasse industrie in de kern van de terp stelde ZLTO nog enkele vragen. Daarop zal Rijkswaterstaat binnen een week antwoord geven.

Lees meer over:

Werkendam Noordwaard
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.