woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Dijkverbetering Sleeuwijksedijk

3 maart 2012 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - Waterschap Rivierenland is van plan om een deel van de Sleeuwijksedijk te Werkendam te versterken. Het dijkversterkingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 maart 2012 tot en met 13 april 2012 voor iedereen ter inzage op het Werkendamse gemeentehuis.

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de waterveiligheid in haar beheersgebied. Daarom ziet het waterschap continu toe op de conditie van de waterkeringen. Naast de reguliere controles vindt er iedere vijf jaar een uitgebreide controle van de dijken plaats. Uit de laatste toets van 2006 is gebleken, dat een bepaalde deel van de Merwededijk bij Werkendam niet stabiel genoeg is. Wanneer de rivierwaterstand erg hoog is, bestaat de kans op verzakking van de dijk. Om weer aan de veiligheidsnorm te voldoen, gaan we dit dijktraject verbeteren. Het dijkvak maakte onderdeel uit van het in de jaren '80 versterkte dijktraject en is ongeveer 500 meter lang.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de publicatie op :

www.brabant.nl

www.waterschaprivierenland.nl

 

Lees meer over:

Werkendam Sleeuwijkse dijk
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.