woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Vragen over plaatsing kunstwerk van 30.000 euro

23 februari 2012 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - Het college van B en W heeft besloten in de Werkensepolder de kunstopdracht te plaatsen die eerder werd geselecteerd door de Adviescommissie Cultuur van de gemeente Werkendam. Het ontwerp van Egidius Knops wordt geplaatst bij basisschool Het Baken en kinderdagverblijf SamSam. De kosten van dit kunstwerk bedragen 30.000 euro. Een beetje veel en verkeerd besteed in deze tijd van bezuinigen, meent de lokale CDA.

Het CDA is weliswaar niet tegen kunst, maar vraagt zich hardop af of in de huidige economische zware tijd, geen extra geld uitgeven zou moeten worden aan bijvoorbeeld wegonderhoud, zwembaden, verenigingen en scholen. De partij ziet de voorgenomen uitgave als onjuist. Otto van Breugel verwoordt het als volgt: 'Wij beseffen ons terdege dat kunstenaars met hun gemaakte kunstwerken ons anders laten kijken naar de werkelijkheid. Zij leren ons waarde kennen die wij erg gemakkelijk uit het oog verliezen. De bemoeienis en activiteiten  van de kunstenaars maken onze gemeente een stukje creatiever. Dit is voor vele mensen een signaal om een dorp te bezoeken of zich er mogelijk te vestigen. Wel of geen kunst  in onze gemeente. Het levert vaak de nodige discussie op. Maar juist nu waar mensen zelf de gevolgen ondervinden van de economische recessie vinden wij het geen juist signaal om 30.000 euro aan gemeenschapsgeld uit te geven aan kunst in de gemeente omdat dit zo is bepaald. Het is niet het juiste tijdstip.'
 
Vragen
De CDA-fractie stelde inmiddels - op basis van artikel 35 van het reglement van orde - onderstaande vragen:
1. Bent u het met het CDA eens dat juist nu in tijden van economische crisis, recessie en gemeentelijke bezuinigingen het geen goed signaal is naar onze inwoners om een groot bedrag uit te geven aan kunst?
2. Uit een door ons ingesteld onderzoek blijkt dat veel Werkendamse inwoners kunst wel waarderen, maar dat bezuinigen daarop geen probleem is. Is het mogelijk om uw besluit te heroverwegen? Kunt u dit nader toelichten.
3. Kunt u aangeven waar u in de toekomst nog meer kunst wilt gaan plaatsen?

Wordt vervolgd...
 

Lees meer over:

cda Werkendam kunst
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.