donderdag 27 januari 2022

Alles over Altena

Gastgezin gezocht voor beschermde diersoorten

9 februari 2012 (door WerkendamNet)

DUSSEN - Woonlinie gaat aan de Munsterkerk in Dussen  een zogeheten wooncomplex met zorg bouwen. In, op en rond de woningen aan de Munsterkerk leven twee beschermde diersoorten, namelijk de gewone dwergvleermuis en de gierzwaluw.

Woonlinie zoekt nu één of twee gezinnen en/of huishoudens in de directe omgeving van de woningen aan de Munsterkerk 9 tot 29 die - op kosten van Woonlinie - voor langere tijd onderdak willen bieden aan één of beide diersoorten. Het gaat dan om het plaatsen van drie kastjes voor de dwergvleermuis onder de dakgoot en het plaatsen van circa twintig speciale dakpannen voor de zwaluwen op het dak, een zogenaamde uitvliegnok, zie foto.

Neem voor meer informatie contact op met Woonlinie via telefoonnummer (088) 520 4000.

Bedreiging
De allergrootste bedreiging voor de gierzwaluw vormt namelijk het verdwijnen van steeds meer nestgelegenheid. Door het slopen en renoveren van oude gebouwen, soms van hele stadswijken, verdwijnen ieder jaar meer nesten. De nieuwbouw die er voor in de plaats komt biedt meestal geen nieuwe nestgelegenheid. Door de veel gehanteerde rechttoe-rechtaan bouwstijl, zonder inhammen of uitsteeksels en voor de gebruikte materialen zoals spiegelende glaspuien, betonelementen en kunststof panelen, worden de vogels definitief buiten gesloten.

Hoewel vleermuizen erg oud kunnen worden (soms tot meer dan twintig jaar), zijn ze als diergroep kwetsbaar. Al tientallen jaren worden de vleermuizen in hun winterverblijven geteld. Toen uit deze tellingen bleek, dat de meeste soorten sterk in aantal achteruit gingen en enkele soorten zelfs uit ons land verdwenen waren, zijn alle (circa twintig) soorten vleermuizen in 1973 bij de wet beschermd. (Foto gierzwaluw.com)

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.