dinsdag 25 januari 2022

Alles over Altena

'Vergroot veiligheid Sleeuwijkse dijk met vrijliggend fietspad'

3 februari 2012 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - In de commissie Grondgebied van maandag 30 januari jl. is gesproken over de dijkverbetering van de Sleeuwijksedijk. Alle partijen zijn zich bewust van het grote belang om de Sleeuwijksedijk te versterken. Nederland is immers dankzij een vernuftig systeem van dijken, watergangen, gemalen en waterkeringen de veiligste delta ter wereld. 'Daarom zijn verbeteringen nodig want stilstand is achteruitgang', luidt de algemene mening.

Ook de ChristenUnie (CU) gaf aan voorstander te zijn van een vrijliggend fietspad op de Sleeuwijksedijk. De veiligheid van de fietsers, waaronder veel scholieren, acht men zeer belangrijk. In het voorstel aan de raad is te lezen dat de breedte van de dijk niet voldoende is, toch is de CU van mening dat de optie voor een vrijliggend fietspad onderzocht moet worden.

Buitendijks
Een vrijliggend fietspad zou wat de CU betreft aan de buitendijkse kant kunnen liggen, net als in Hardinxveld. Het idee een tweerichtingen fietspad aan te leggen en die met een band te scheiden van de rijbaan, vindt men onvoldoende. Zowel fietsers als auto's hebben dan geen ruimte om uit te wijken. Daarnaast vraagt de partij zich af of er dan nog wel voldoende ruimte is voor de vrachtauto's van firma Dalm die naar verwachting van de dijk gebruik moeten blijven maken. (CU)

Lees meer over:

Fietspad Werkendam Sleeuwijk
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.