maandag 6 december 2021

Alles over Altena

Tweehonderd rioleringtanks mogelijk aan vervanging toe

10 januari 2012 (door WerkendamNet)

WERKENDAM -  Tweehonderd bewoners in Werkendam die niet aangesloten zijn op de riolering kregen een vragenlijst over hun afvalwaterlozing. Naar aanleiding van deze lijst bezoeken het Waterschap en Rijkswaterstaat deze adressen en bekijkt men of de septictank voldoet en of deze vervangen zou moeten worden. 

In het voorjaar volgt eventueel nog een tweede bezoek, waarna een eindoordeel wordt gegeven. Hieruit volgt dan of de voorziening nog voldoet of dat deze vervangen moet worden. Wanneer een voorziening vervangen moet worden, biedt de gemeente de eigenaar aan om deze voor hem te vervangen tegen betaling van een eigen bijdrage. Ook neemt de gemeente dan het onderhoud op zich, tegen betaling van de rioolheffing.

Buitengebied
In het buitengebied ligt niet overal riolering. Afvalwater moet soms over honderden meters tot wel 10 kilometer verpompt worden naar de riolering in de dorpen. Aanleggen van riolering is dan een te kostbare zaak. Veel panden in ons buitengebied zijn aangesloten op de riolering. Vanwege het kostenplaatje zijn ongeveer - de eerder genoemde - tweehonderd panden niet aangesloten. Deze panden lozen hun afvalwater veelal via een septictank op het oppervlaktewater. Een septictank is een vorm van een individueel systeem voor de behandeling van afvalwater (IBA).

Eisen
Veel van deze tweehonderd tanks voldoen officieel niet aan de eisen. De meeste tanks zijn 3 m3, terwijl deze volgens wetgeving 6 m3 moeten zijn. Om te voorkomen dat er onnodige kosten gemaakt gaan worden, slaan Rijkswaterstaat, het Waterschap en onze gemeente de handen ineen. Daarom gaat de gemeente Werkendam bekijken welke van de kleinere tanks geen probleem vormen voor de waterkwaliteit van de sloot waarop geloosd wordt.

Lees meer over:

riolering Werkendam
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.