woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Dijkbewaking niet meer nodig

7 januari 2012 (door WoudrichemNet)

ALTENA - De hoge waterstanden op de rivieren in het westelijk deel van het beheergebied van Waterschap Rivierenland zijn achter de rug. Ook elders in het rivierengebied geven de waterstanden geen aanleiding tot zorg. De te verwachten hogere waterpeilen op de Maas en de Rijn blijven ruim beneden het niveau dat het waterschap opgeschaald moet blijven; het waterschap is vandaag dan ook afgeschaald. Het waterschap bereidt alleen een paar routinematige maatregelen voor, zoals het sluiten van een enkele coupure.

Het waterschap blijft de ontwikkelingen in de waterstanden nauwlettend volgen.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.