zaterdag 27 november 2021

Alles over Altena

Waterschappen bundelen krachten tegen muskus- en beverratten

31 december 2011 (door WoudrichemNet)

ALTENA - Vanaf 1 januari 2012 verzorgt Waterschap Rivierenland het vangen van muskus- en beverratten in de gebieden van vijf waterschappen. Dat zijn:

  • Waterschap Hollandse Delta
  • Waterschap Rivierenland
  • Waterschap Rijn en Ijssel
  • Waterschap Vallei en Eem
  • Waterschap Veluwe.

Doordat de vijf waterschappen de krachten bundelen, kan het onder controle houden van de aantallen muskusratten en beverratten efficienter plaatsvinden.

Muskusratten en beverratten graven gangen en holen in dijken, kades en oevers. Door die graafschade verzwakken de waterkeringen, wat bij hoogwater op de rivieren kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Meer informatie op de website Muskusrattenbeheer.

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.