donderdag 27 januari 2022

Alles over Altena

CU en PvdA stellen vragen over zaak Potters

23 december 2011 (door WerkendamNet)

WERKENDAM -  ChristenUnie Werkendam heeft, daarbij gesteund door de lokale PvdA, gemeend vragen te moeten stellen van 'procedurele aard.'  Inhoudelijk ligt de zaak bij de rechter. Het eerder uitgegeven persbericht van de gemeente Werkendam komt op een moment dat de commissie van beroep en bezwaar nog een advies moet uitbrengen aan het college. Dat bevreemdt de genoemd epartijen. 'Bovendien heeft alleen de voorzieningenrechter een uitspraak gedaan over de schorsing van Potters en daarvan geoordeeld dat deze schorsing gehandhaafd mag blijven. De verdere bodemprocedure moet nog doorlopen worden.'

Op de website van de CU wordt gemeld: "ChristenUnie en PvdA hebben zich voortdurend in de openbaarheid terughoudend opgesteld, omdat alles nog in onderzoek was en de zaak bij de rechter lag. Graag willen wij van het college weten, waarom ze dan toch nu al met een persbericht komen waarin staat dat aan een lastige periode een einde is gekomen. 

De fracties van PvdA en ChristenUnie hebben hierover de volgende vragen:

  1. Waarom heeft de gemeente gekozen om het persbericht op dit tijdstip naar buiten te brengen gezien het feit dat er nog een uitspraak komt van de bezwarencommissie en mogelijk nog een uitspraak van de rechter betreffende de bodemprocedure?
  2. Vindt u het in het licht van bovenstaande, niet prematuur om in het persbericht te spreken over "het afsluiten van een lastige periode"?
  3. Kunt u de rol en positie van de Commissie voor beroep en bezwaar duiden? Welke waarde hecht u nog aan de uitspraak van deze commissie? Vooruitlopend op haar oordeel heeft het college immers al een persbericht doen uitkomen waarin de uitspraak van deze commissie niet is meegenomen. Als die uitspraak minder gunstig voor de gemeente uitvalt, is er immers geen sprake van “het afsluiten van een lastige periode”.

Gezien het feit dat de uitspraak van de Kamer voor beroep en bezwaar zeer binnenkort verwacht wordt, verwachten wij van het college nog dit jaar beantwoording van onze schriftelijke vragen."

Lees meer over:

Werkendam CU pvda potters
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.