donderdag 28 oktober 2021

Alles over Altena

Jubilaris bij IJsclub Sparta'82

20 december 2011 (door WoudrichemNet)

ANDEL - IJsclub Sparta’82 hield  op donderdag 8 december haar ledenvergadering die voor het grootste gedeelte in het teken stond van het jubileum van Pim de Fijter. In zijn openingswoord  maakte voorzitter Anton van Rijswijk bekend dat de baanverlichting vervangen is. Enkele weken terug  zijn op het negental masten nieuwe kappen met energie zuiniger lampen geplaatst.  Het punt verkiezingen gaf aan dat de bestuursleden Rainier de Waal , Lies van de Werken en Anton van Rijswijk aftredend zijn, maar herkiesbaar. Zij werden allen herkozen en zetten hun bestuurstaken voort. Na een vlotte afwerking van de agenda  werd ruim aandacht besteed aan het jubileum van Pim de Fijter als bestuurlid.

Volgens de voorzitter had Pim waarschijnlijk toch niet in de gaten dat hij inmiddels al 25 jaar bestuurslid van de ijsclub was. Pim kwam namelijk heel verrast over toen hij hem vorige week hierover via de telefoon gesproken heeft.  Er is natuurlijk veel te vertellen over de tijd  dat Pim al bestuurslid bij de ijsclub is. De voorzitter heeft niet de intentie dat te gaan doen. Hopelijk zal daar na afloop van de vergadering tijd voor zijn. Voor nu heeft de voorzitter gekozen om aan de hand van het notulenboek terug te kijken naar het prille begin waarin Pim in het bestuur gekomen is. In die tijd had het bestuur namelijk haar handen vol aan allerlei zaken zoals hoe houden we het water in de baan en wie draait voor de gemaakte kosten op? Verder lezende blijkt dat dertien leden aanwezig zijn en het al weer de vijfde ledenvergadering is. Vandaar dat de voorzitter Joost Schmidt er op wijst dat het eerste lustrum in het verschiet ligt. Maar er wordt ook melding gemaakt van een gift van 500 gulden van de Rabobank. Over de bestuursverkiezing staat vermeld: “Dhr. Van Giessen en Pruijssen treden af en worden door de voorzitter bedankt voor hun vele werk dat ze verricht hebben. Tot het bestuur treden toe dhr. Groenenberg en dhr. Alex vanRijswijk  Verder wordt de heer Pim de Fijter aan het bestuur toegevoegd.

Bij de rondvraag gaat het vooral over hetgeen toen volop speelde, zoals de briefwisseling  van  de gemeente en de ijsclub over de gemaakte kosten om de ijsbaan waterdicht te maken. Ook de beplanting, hekwerk, gras, inzaaien en schapen kwamen aan bod. In het jaarverslag van 1986/1987 viel te lezen dat de vorst door gaat zetten. Op 5 januari werden inkopen gedaan voor de kantine en werd een geluidsinstallatie gehuurd. En zo kon er voor het derde seizoen achter elkaar geschaatst worden. Wedstrijden werden georganiseerd op vrijdag 16 en zaterdag 17 januari. Het zag er naar uit dat er snel een einde zou komen aan de vorst. Op 31 januari vonden er weer wedstrijden plaats: schoonrijden zowel voor paren, als voor heren en dames.
Tijdens de ijsdagen ontving de ijsclub een bericht van de gemeente dat haar een officieel huisnummer was toegekend, Neerandelseweg 6D. In een volgende brief van de gemeente, van begin maart, stond het verzoek onze medewerking te verlenen aan een goede oplossing voor een lang lopende kwestie tussen B en W en de ijsclub. 

Inmiddels zijn wij nu 25 jaar verder en maakt Pim nog steeds deel uit van het bestuur. Tot slot bedankte de voorzitter namens de ijsclub jubilaris Pim hartelijk voor zijn tijd en inbreng in de voorbije 25 jaar, waarbij zijn agrarische achtergrond en beroep bij het bestuurslidmaatschap zeker goed van pas gekomen zijn. (Foto IJsclub Sparta'82)

Lees meer over:

pim ijsclub fijter
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.