maandag 6 december 2021

Alles over Altena

Definitief ontwerp straatinrichting Nieuwendijk

16 december 2011 (door WerkendamNet)

NIEUWENDIJK -  In 2010 is in diverse straten in Nieuwendijk de riolering vervangen. De bestrating is toen op tijdelijke wijze teruggebracht, dit in afwachting van verdere ‘zettingen’ van de ondergrond. In 2012 worden de straten vervolgens definitief bestraat, hiervoor is in de zomer van 2011 een schetsontwerp gemaakt.

Op 1 september 2011 is het schetsontwerp gepresenteerd aan de bewoners en belanghebbenden tijdens een inloopavond. Hierbij konden de aanwezigen reageren op het schetsontwerp. Mede naar aanleiding van de reacties is nog eens goed gekeken naar het schetsontwerp. Bij de nadere uitwerking en detaillering is het ontwerp op diverse punten aangepast. Het aangepaste ontwerp is inmiddels door het college vastgesteld en is hiermee definitief.

Plangebied
Het plangebied omvat de Altenastraat, Hoekkampstraat-noord, Eemstraat, Biesboschstraat, Vijverstraat-zuid en de Singel (Griendstraat – Rijksweg).

Vooruitlopend op het maken van het schetsontwerp konden de bewoners van de betreffende straten hun ideeën en wensen aangeven en heeft er een parkeeronderzoek plaatsgevonden. Mede aan de hand van de ideeën en de uitkomsten van het parkeeronderzoek is er een schetsontwerp gemaakt. 

Definitief ontwerp
Onderstaand een opsomming van de meest opvallende aanpassingen:

  • de rijbaan en parkeerstroken in de Altenastraat en Hoekkampstraat worden iets breder uitgevoerd, daarnaast worden halverwege deze straten korte, lage, drempels aangelegd;
  • de invalidenparkeerplaats in de Biesboschstraat (nabij de kerk) wordt verplaatst naar de Vijverstraat;
  • er komt geen apart groenstrookje nabij Biesboschstraat 2;
  • de parkeerstroken langs de Singel worden niet verhoogd aangebracht, maar op het niveau van de rijbaan;
  • het huidige zebrapad op de Singel t.h.v. de Griendstraat blijft gehandhaafd;
  • de kruising Singel – Altenastraat – brug is nader uitgewerkt, waarbij de toegang tot de brug optisch smaller is gemaakt.

Naast de bovengenoemde aanpassingen zal gelijktijdig met de uitvoering van het werk de asfaltpaden in het park worden voorzien van een nieuwe asfaltlaag. 

Uitvoering
In maart 2012 zal met het werk worden gestart. De exacte startdatum en planning is op dit moment echter nog niet bekend. Vooruitlopend hierop zullen door zowel de gemeente als door beheerders van de ondergrondse kabels- en leidingen nog werkzaamheden worden uitgevoerd aan kabels en leidingen. Ook worden vooraf diverse bomen en beplanting verwijderd.

Zodra meer bekend is over de startdatum en planning van het werk wordt dit nader bekendgemaakt.   

Lees meer over:

Werkendam
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.