woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Rijkswaterstaat moet Werkendam gaan adviseren

14 december 2011 (door WerkendamNet)

WERKENDAM -  Enkele maanden geleden bezochten de Tweede Kamerleden voor het CDA, Sander de Rouwe en Michael Holtackers, de gemeente Werkendam. Dit bezoek was op uitnodiging van de lokale CDA-fractie. Deze partij zet zich al geruime tijd in voor de Werkendamse havenondernemers "die flinke problemen ondervinden van de watercompensatie-eisen die de landelijke overheid hen oplegt."

Binnen de vigerende regelgeving (vervat in de zogenaamde Beleidslijn grote rivieren) wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen zogenaamde watergebonden en niet-watergebonden industrie. Voor de niet-watergebonden bedrijven heeft de regeling grote gevolgen: uitbreiden is voor deze ondernemingen praktisch onmogelijk. De gemeente Werkendam heeft ook een aantal bedrijven dat onder de noemer watergebonden industrie valt. Voor deze tak van industrie zijn de uitbreidingsopties er feitelijk wel, maar door de eis van watercompensatie zijn ook die nagenoeg onuitvoerbaar, simpelweg omdat er in de gemeente Werkendam geen compenserende maatregelen meer genomen kunnen worden.

Adviezen
De Tweede Kamerleden spraken tijdens voornoemd bezoek met een aantal ondernemers. Zij deden de toezegging dat hun problematiek bij de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz, onder de aandacht zou worden gebracht. Op 13 december diende Holtackers hiertoe dan ook een motie (33 000 XII) in. Strekking is om Rijkswaterstaat (RWS) gemeenten te laten adviseren over de mogelijkheden ter plaatse. In de motie wijzen Holtackers en mede-indiener Lucas erop dat het geven van adviezen tot de wettelijke taken van Rijkswaterstaat behoort.
Voorzitter CDA Werkendam Gerard Paans reageerde naar aanleiding van de motie: "Het is belangrijk dat ondernemers in onze haven uitbreidingsmogelijkheden krijgen. Nu zit de haven op slot. Dat is slecht voor de lokale economie en werkgelegenheid." Partijgenoot Otto van Breugel vulde aan: "Binnenkort hebben wij een gesprek met Rijkswaterstaat over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de compensatie. Reken maar dat men bij Rijkswaterstaat met deze motie weet waar Werkendam ligt."

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.