maandag 24 januari 2022

Alles over Altena

Infoavond Nieuwendijk goed bezocht

7 december 2011 (door WerkendamNet)

NIEUWENDIJK - Op maandag 28 november jl. presenteerden de gemeente Werkendam en de projectgroep, het voorlopig ontwerp voor de (ver)bouwplannen van dorpshuis Tavenu, de Regenboogschool, sporthal de Iris en de bibliotheek in Nieuwendijk..

Om een toekomstige samenwerking kracht bij te zetten, was hiervoor een bijeenkomst in de Regenboogschool georganiseerd. Uitgenodigd waren de vaste gebruikers van Tavenu en de sporthal, alsmede de vertegenwoordigers van stichting Trema, de Regenboogschool en de bibliotheek, maar ook de direct omwonenden uit de Hasselmanstraat.

Verrast
In een volle docentenkamer in de school werd de avond geopend door wethouder P. van der Ven, die aangaf blij verrast te zijn met de grote opkomst (ca. 40 mensen). Na het welkomstwoord van de wethouder, werden de plannen gepresenteerd door de architect, Ir. Corinne Schrauwen. Met behulp van een maquette en presentatie werd door haar een goed beeld geschetst van hoe het gebouw er uit komt te zien en hoe de ruimten verdeeld zijn.

Na de presentatie waarop de aanwezigen zeer positief reageerden, ging het gezelschap in drie groepen uiteen. Dit om samen over het voorlopig ontwerp te brainstormen en de reacties op het ontwerp te inventariseren. In een tweede ronde werd in zes groepen gesproken over de kansen die het nieuwe complex biedt voor samenwerking tussen de huidige en eventueel nieuwe gebruikers. Ook werd van gedachten gewisseld over de wijze waarop beheer en toezicht kunnen worden ingevuld en hoe nieuwe activiteiten georganiseerd kunnen worden. Er zijn verschillende nieuwe ideeën gelanceerd voor samenwerking of activiteiten. Zelfs ideeën voor de opening zijn al geopperd. Dit belooft veel goeds voor de toekomst. De aandachtspunten die deze avond naar voren zijn gekomen, worden uiteraard zoveel mogelijk door de projectgroep en de architect meegenomen bij de verdere ontwikkeling.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.