dinsdag 19 oktober 2021

Alles over Altena

Andelse kerken gaan voor Congo

29 november 2011 (door WoudrichemNet)

ANDEL - Ook dit jaar doen de zendingscommissies van de drie plaatselijke kerken weer een beroep op de inwoners via een enveloppenactie voor een bijdrage aan het project voor onderwijs in Congo.

Het project is van de Cama zending uit Maarn www.cama.nl die zich onder andere bezighoudt  met een bibliotheekproject aan de theologische faculteit in Boma, in het westen van Congo. De opzet van het project is de versterking van de bibliotheek door het investeren in boeken en computers voor de  school Faculté de Théologie Evangélique de Boma (FACTEB). Op het project in Boma werken René en Cecilia Holvast uit Almkerk. Zij zijn door de Vrije Evangelisch Gemeente De Koningshof uitgezonden, vandaar dat er al geruime tijd verbondenheid met dit project is. Zie www.rcholvast.nl

Bijdrage
Woordvoerder  Anton van Rijswijk: 'Helpt u ons? We zouden het echt fantastisch vinden als we dit met alle mensen uit Andel en omgeving voor elkaar kunnen krijgen. Onze manier van leven staat in schril contrast met de armoede in diverse landen. Rond Sint Nicolaas, Kerst en Nieuwjaar komt dit vooral tot uiting. Vandaar de vraag om een bijdrage, niet voor ons zelf, maar voor medemensen die echt niets bezitten.'

Giften kunnen naar gironummer 1607304 van de zendingscommissie van de Gereformeerde Kerk Andel, ten name van Andriëtte, Peereboom 15, 4283 GP in Giessen onder vermelding van 'Onderwijs in Congo.'

Lees meer over:

kerk andel zending congo
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.