vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Percentage duurzame energie in Werkendam daalt

14 november 2011 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - In tijden van crisis neemt de aandacht voor milieu meestal af. Dat zien we ook terug in het begrotingsdebat van afgelopen dinsdag. Het milieu is bij de huidige coalitie niet in goede handen, meent de PvdA in haar nieuwsbrief.

De partij vervolgt: 'En dat is zorgelijk nu er in 2012 gepraat moet worden over het vervolg van het klimaatplan 2008-2012. De Partij van de Arbeid heeft in het debat van dinsdag vele vragen gesteld over het klimaatplan. In dat plan staat aangegeven hoe Werkendam in 50 stappen op weg gaat naar een meer duurzame gemeente. Een belangrijk doel was om in 2010 binnen de gemeente 5% duurzame energie te gebruiken. Dat percentage moet vervolgens oplopen tot 10% in 2020.

Het college geeft in de programmabegroting aan dat de doelstelling niet gehaald wordt. Door toename van het energieverbruik is het percentage ten opzichte van 2009 zelfs gedaald.

Het was dan ook zeer verrassend voor ons dat de wethouder van milieu aangaf dat de Partij van de Arbeid veel te somber was. Er was sprake van 5.5 % duurzame energie in 2010. En de in gang gezette plannen zorgen voor 20 % in 2020. De wethouder was dus met vlag en wimpel geslaagd voor zijn milieu examen. Hij bleek wel de zak-slaag regeling aangepast te hebben. Zijn cijfers gingen niet over Werkendam maar over de regio West-Brabant. Het standpunt van de wethouder is dat Werkendam haar bijdrage aan het oplossen van het klimaatprobleem geleverd heeft door in de Noordwaard ruimte voor de rivier te maken. De andere gemeenten moeten er voor zorgen dat het water niet te hoog komt staan. Natuurlijk is regionale samenwerking bij grote projecten zoals windmolenparken noodzakelijk. Maar de gemeente vergeet haar voorbeeldfunctie. De Partij van de Arbeid wil daar iets van zien bij nieuwe gebouwen als het Uivernest en de brede scholen in Sleeuwijk, Dussen en Werkendam.'

Lees meer over:

energie Werkendam
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.