maandag 15 augustus 2022

Alles over Altena

ChristenUnie: 'Blij dat sluiting milieustraat Hank van de baan is'

22 oktober 2011 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - In mei werden de plannen voor het sluiten van de milieustraat Hank besproken. De ChristenUnie heeft eerder al aangegeven de sluiting van de milieustraat in Hank een zeer slecht idee te vinden. Tijdens de commissievergadering van oktober bleek dat het college goed heeft geluisterd naar de kritiek van zowel het SDc als de ChristenUnie.

Afvalstromen
In een rapport wat eerder verscheen kwam al duidelijk naar voren dat de beide milieustations in onze gemeente goed functioneren. In Hank werd in 2009 bijna 400 ton afval ingezameld, in Werkendam was dat ruim1.400 ton. Gelet op het feit dat er in Hank en Dussen minder mensen wonen én dat er veel minder afvalstromen kunnen worden aangeboden kun je zeker stellen dat het milieustation in Hank zeker zo goed of misschien zelfs beter functioneert dan in Werkendam.

Naast het feit dat de milieustraat in Hank “goed loopt” staat het voor de ChristenUnie als een paal boven water dat het voorzieningenniveau in de diverse kernen van Werkendam niet achteruit mag gaan. Raadslid Machiel Verdoorn geeft aan: “De ChristenUnie vindt dat de afstand naar een milieustation zo klein mogelijk moet zijn, zodat de burger eerder bereid is om hier gebruik van te maken”. Hij is tevreden dat het college overstag is gegaan". (CU)

Lees meer over:

Christenunie milieustraat hank
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.