maandag 29 november 2021

Alles over Altena

Rivierenland start met schouw

20 oktober 2011 (door WoudrichemNet)

REGIO - Op 31 oktober aanstaande start Waterschap Rivierenland met de schouw van de kleinere sloten in het rivierengebied, de zogenoemde B-watergangen. Daarbij controleren medewerkers van het waterschap of de eigenaren van de gronden die aan deze sloten grenzen, hun sloten goed genoeg onderhouden. Het waterschap voert dit jaar een nieuwe sanctiemaatregel schouw in, om herhaaldelijke overtredingen te verminderen.

Voor het waterbeheer in het rivierengebied is het belangrijk dat er niet teveel begroeiing in de sloten staat en dat de sloten diep genoeg zijn. Schone, diepe sloten zijn goed voor een vlotte aan- en afvoer van water en voor de kwaliteit van het water.

Schouw
Eigenaren van gronden langs de B-watergangen zijn verplicht de bodem en de slootkanten vrij te houden van overtollige begroeiing, materialen en andere obstakels. Elk najaar controleert Waterschap Rivierenland tijdens de schouw of de B-watergangen goed onderhouden zijn.

Sanctiemaatregel schouw
Waterschap Rivierenland voert met ingang van dit jaar (te beginnen met deze schouw) een nieuwe maatregel in: "de preventieve last onder dwangsom". Deze maatregel wordt opgelegd als een eigenaar van gronden langs te schouwen sloten meerdere jaren achtereen zijn sloot niet op tijd heeft schoongemaakt. De maatregel is bedoeld om hen extra te wijzen op de onderhoudsplicht.

De sanctiemaatregel houdt in dat eigenaren worden aangemerkt als ‘herhaaldelijk overtreder' als twee achtereenvolgende jaren niet aan de onderhoudsplicht is voldaan. Wanneer in het derde jaar blijkt dat een eigenaar opnieuw het onderhoud van de sloot niet op orde heeft, legt het waterschap hiervoor een geldboete op.

Diepteschouw
Naast het verwijderen van begroeiing moeten de eigenaren van de gronden langs de sloten er ook voor zorgen dat de sloten op de vereiste diepte blijven. Het waterschap controleert de diepte van de sloten dit najaar in bepaalde delen van de Alblasserwaard en de Culemborgerwaard. Andere delen van het rivierengebied zijn in latere jaren aan de beurt voor de diepteschouw.

Op tijd beginnen
Als bij de controle blijkt dat de werkzaamheden niet of onvoldoende zijn uitgevoerd, ontvangen de eigenaren die het onderhoud moeten uitvoeren, schriftelijk een waarschuwing van het waterschap. Zij krijgen dan de kans het onderhoud alsnog uit te voeren. Als het onderhoud niet op tijd in orde is, voert het waterschap de onderhoudswerkzaamheden uit, op kosten van de eigenaar van de betrokken percelen. Op tijd beginnen met het onderhoud kan dit voorkomen.
 

Lees meer over:

Altena schouw Rvierenland
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.