maandag 29 november 2021

Alles over Altena

Middeninkomens in Altena de dupe op woningmarkt

10 oktober 2011 (door AalburgNet)

ALTENA -  In augustus 2011 heeft KleurrijkWonen namens de woningcorporaties in Rivierenland en het Land van Heusden en Altena een onderzoek uitgevoerd onder 40.000 ingeschreven woningzoekenden. De resultaten van dit onderzoek zaten zien dat het vooral de middeninkomens zijn die worden getrfofen door de regelgeving die de overheid per 1-1-2011 heeft ingesteld. 

Vanaf 2011 verplicht nieuwe overheidsregelgeving immers corporaties om minimaal 90% van alle woningen met een huurprijs tot € 652,52 te verhuren aan mensen met een (gezamenlijk) belastbaar inkomen tot € 33.614. In augustus 2011 heeft KleurrijkWonen namens de woningcorporaties in Rivierenland en het Land van Heusden en Altena een onderzoek uitgevoerd onder 40.000 ingeschreven woningzoekenden. Centraal stond de vraag hoe woningzoekenden worden getroffen door de nieuwe regelgeving en op welke manier eventuele verhuisplannen worden beïnvloed.

De resultaten 
Het onderzoek toont aan dat heel veel woningzoekenden met een laag middeninkomen tussen € 33.614 en € 43.000 door deze maatregel klem zitten. De helft van de woningzoekenden heeft een inkomen boven € 33.614 en wordt dus direct geraakt door de nieuwe regelgeving. Een kwart van de woningzoekenden geeft aan hun verhuisplannen te hebben aangepast als gevolg van de inkomensregels. Deze woningzoekenden kiezen er in meerderheid voor om hun verhuisplannen uit te stellen. Ook benutten zij creatieve mogelijkheden om de regels te omzeilen. De door de woningmarktcrisis toch al beperkte doorstroming komt zo helemaal tot stilstand.

Bijna de helft van de woningzoekenden met een laag middeninkomen woont nu in een huurwoning. Het merendeel van deze huurders huurt voor minder dan € 555 in de maand. Verhuizen betekent voor hen een huurprijsstijging van minstens € 100 per maand. Door de inkomensmaatregel zijn zij immers aangewezen op een huurwoning in de vrije sector. Deze woningzoekenden hebben geen alternatief. Duurdere huurwoningen zijn er nauwelijks of ze zijn niet betaalbaar voor de lagere middeninkomens. Dat laatste geldt ook voor het koopwoningenaanbod in onze regio. Om de lage middeninkomens toch een kans te geven op de woningmarkt, hanteren de woningcorporaties in deze regio voorlopig ruimere inkomensgrenzen dan vanuit de overheid aangegeven.

Het vervolg
De corporaties gaan met deze uitkomsten aan de slag om maatregelen te treffen om de kansen op de woningmarkt voor de middeninkomens te verbeteren. De woningzoekenden die mee hebben gedaan aan de enquête geven aan dat zij behoefte hebben aan meer informatie over hun persoonlijke mogelijkheden. Andere suggesties zijn meer woningen boven € 652,- in de huur aanbieden en meer huurwoningen in de verkoop. En tot slot roepen veel woningzoekenden ons op om ons niet bij de inkomenseis neer te leggen en tegen de regelgeving te blijven ageren. (Werkendam.nl)

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.